Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Informacje o Muzeum

Muzeum w budynkach przy ulicy Gdańskiej 13 i w Oddziale Martyrologii Radogoszcz przy ulicy Zgierskiej 147 w Łodzi, przechowuje ponad 45000 różnego rodzaju eksponatów związanych z dziejami Łodzi, regionu łódzkiego, Polski, z losami obywateli polskich różnych narodowości. Archiwalia, ikonografia, muzealia, zbierane od 1960 roku, dotyczące społeczeństwa od XVIII wieku do czasów nam współczesnych są stale uzupełniane, opracowywane, katalogowane, udostępniane na wystawach stałych, czasowych oraz przechowywane w zbiorach. Szczególnie bogato udokumentowane są walki żołnierzy polskich na wszystkich frontach II wojny światowej, martyrologia społeczeństwa polskiego od czasów carskich do 1956 roku. Zbiory militariów z okresu II wojny światowej, w tym broni, części umundurowania, pamiątki patriotyczne czasów zaborów, eksponaty związane z postaciami Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego, zbiory sztandarów i plakatów, pozostałości po obozach jenieckich, koncentracyjnych, łagrach - by wymienić tylko kilka przykładów - cały czas służą społeczeństwu. Zwiedzających grupowo i indywidualnie nasze Muzeum zapraszamy na prezentowane wystawy, na lekcje muzealne, prelekcje i odczyty, na spotkania z Kombatantami, Grupami Rekonstrukcji Historycznej itp.

 

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w kultywowaniu rodzimej przeszłości!