4 czerwca 1989 – Wybraliśmy Wolność!

4 czerwca 1989 – Wybraliśmy Wolność!

Sweter Lecha Wałęsy, w którym podpisywał porozumienia sierpniowe, ornat Jana Pawła II z pielgrzymki do Polski w 1987 roku, plakaty i materiały wyborcze z czerwca 1989 roku oraz inne cenne zbiory zobaczyć można będzie na wystawie czasowej „4 czerwca 1989 – wybraliśmy Wolność”
4 czerwca 1989 roku – w swoistym plebiscycie jakim były wybory parlamentarne oparte na zasadach wynegocjowanych przy Okrągłym Stole – Polacy opowiedzieli się za wolnością otwarcie kwestionując mandat PZPR do dalszego sprawowania władzy. Wydarzenie zapoczątkowało lawinie przemian ustrojowych nie tylko w Polsce, ale także Europie Środkowo-Wschodniej będąc pierwszym akordem upadku systemu komunistycznego w tej części świata.
Wystawa „4 czerwca 1989 – wybraliśmy Wolność” jest podróżą do lat 80-tych kiedy narastający bunt społeczny i pogłębiający się kryzys ekonomiczny prowadził zawalenia się komunizmu w Polsce. Proces rozpoczęty strajkami roku 1980 trwał dekadę kończąc się zwycięskimi dla opozycji solidarnościowej częściowo wolnymi wyborami.
Wystawa przygotowana została przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, Archiwum Państwowym w Łodzi, prywatnymi kolekcjonerami oraz studentami Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
Kurator wystawy: dr Sebastian Adamkiewicz
Współpraca merytoryczna: starszy kustosz Grzegorz Wróbel, Agnieszka Pawlak-Damska oraz studenci I roku studiów magisterskich na kierunku historia Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ na specjalizacji historyczno-popularyzatorskiej (Marta Wróblewska, Klaudia Cisło, Marta Zalasa, Artur Grzeszkiewicz, Bartłomiej Józefowicz, Mateusz Kowalski)
Oprawa plastyczna: Edyta Łaszkiewicz
Promocja: Artur Kamiński
Produkcja: Jacek Wawrzynkiewicz