„Polskie Barwy Narodowe” – Flaga, Godło, Herb, Hymn

Wystawa plenerowa, planowana na maj 2019

W  sierpniu 2019 roku przypada 100 rocznica przyjęcia przez sejm odrodzonej Rzeczypospolitej biało – czerwonych barw narodowych jako symbolu odzyskanej niepodległości w formie flagi, jest to dobra okazja do zrealizowania plenerowej wystawy planszowej obrazującej, przypominającej ale i wyjaśniającej i precyzującej  nie zawsze jasne terminy i pojęcia, których zakresy semantyczne często zachodzą na siebie, ale nie są jednoznaczne. Przykładowo  wielu Polaków identyfikuje godło państwowe – czyli tylko część herbu z samym herbem, a co więcej myli  godło państwowe z godłem heraldycznym. Niezbyt jasno, a co więcej różnie definiowane są pojęcia flagi, sztandaru, chorągwi, chorągwi królewskiej, tarczy herbowej i tarczy heraldycznej.