POSTĘPOWANIE PONIŻEJ KWOTY 130 000 PLN

„Świadczenie usług poligraficznych – przygotowanie do druku i drukowanie druków typu: folderów, książek, katalogów, biuletynów, zaproszeń, dyplomów, plakatów i innych akcydensów z materiałów własnych na podstawie projektu występującego w postaci elektronicznej zwanych w dalszej części umowy drukami”

Protokół z wyboru oferty

Ogłoszenie 

OIWZ wydawnictwa

wzór umowy

Załącznik nr 1Formularz ofertowy

formulaz cenowy załacznik nr 2

Załącznik Nr 3 do OIWZ wykaz robót

 

Rewitalizacja Siedziby Głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji przy ul. Gdańskiej 13

Ogłoszenie

OIWZ

OPZ

Załączniki: 2-5

Załącznik: 6 – wzór umowy

Odpowiedź na prośbę Oferenta

Sprostowanie

Informacja o wyborze