Do pobrania

„RADOGOSZCZ 1905 – ŚWIADECTWA ZBRODNI. KATALOG WYSTAWY WIRTUALNEJ


Opracowanie katalogu: Dominik Ławski, Katarzyna Mateja-Maracz, dr Jakub Parol

Opracowanie graficzne i skład: Edyta Łaszkiewicz

Data wydania: 2021

Liczba stron: 100

Język: Polski

ISBN: 978-83-961155-7-7

Wydawca: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

„OBÓZ CYGAŃSKI W GETCIE ŁÓDZKIM (1941-1942)” // “THE GYPSY CAMP IN THE ŁÓDŹ GHETTO (1941-1942)


Autorzy // Authors: Marcin Gawryszczak, Andrzej Grzegorczyk

Tłumaczenie // Translation: “SENS” Karolina Ojrzyńska-Stasiak

Data wydania / /Published: 2021

Liczba stron // Pages: 56

Język // Language: Polski // English

ISBN: 978-83-961155-5-3

Prezentowane materiały pochodzą ze zbiorów: Archiwum Państwowego w Łodzi // The materials presented come from the collection of: State Archive in Łódź.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu Miasta Łodzi pochodzących z dotacji celowej. // Co-financed by the Minister of Culture, National Heritage and Sport under the Culture Promotion Fund and by the City of Łódź Office under the special purpose subsidy.