Oferta Edukacyjna

Oddział Martyrologii Radogoszcz

Zapisy:

Dział Historyczny Oddziału Martyrologii Radogoszcz

tel. 42 620 05 82

Beata Kowska

b.kowska@muzeumtradycji.pl

Prosimy o rezerwacje miejsc przynajmniej tydzień przed ich terminem

Koszt zajęć:

Wstęp na wystawę: bezpłatny

Koszt warsztatów – 80 zł

Warsztaty + oprowadzanie – 140 zł

Zwiedzanie z pracownikiem merytorycznym – 80 zł

Zwiedzanie z pracownikiem merytorycznym w języku Angielskim – 150 zł

Grupy maksymalnie 30-sto osobowe.

Zajęcia poza Muzeum na terenie Łodzi – 50 zł

Udział w spacerach – 5 zł

Udział w imprezie organizowanej przez Muzeum – 5 zł

Oferta zajęć edukacyjnych

Zajęcia edukacyjne realizowane są przez wykwalifikowanych pracowników merytorycznych Oddziału Martyrologii Radogoszcz, przy wykorzystaniu materiałów prezentacyjnych tworzonych na bazie zasobów muzealnych Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Ich celem jest przybliżenie zagadnień związanych z działalnością Oddziału na Radogoszczu – w tym przede wszystkim historią dawnego niemieckiego więzienia policyjnego oraz masakry, jaka miała w nim miejsce w styczniu 1945 r., jak również z realiami życia codziennego w okupowanej przez hitlerowców Łodzi oraz w Kraju Warty.

Koszt zajęć – 60 zł

„Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów Polaków w Kraju Warty” – oferta zajęć edukacyjnych

 

Zajęcia dla szkół podstawowych

Klasy I-III

Radogoszcz bez tajemnic!

Czas trwania: 90 min.

W czasie zajęć uczniowie nie tylko zwiedzają część radogoskiej wystawy dotyczącą życia codziennego w Kraju Warty, poznają wyzwania i problemy dzieci żyjących w czasie wojny i okupacji (w przeszłości, ale również współcześnie). Dowiadują się również na czym na co dzień polega praca muzealnika i opiekuna zbiorów. W części warsztatowej mają okazję wczuć się w rolę kustosza, opracowując samodzielnie prawdziwe eksponaty muzealne.

 

“Jaki znak Twój?”

Czas trwania: 60 minut

Koszt: 60 zł

 

Zajęcia dla najmłodszych uczestników kultury, w trakcie których dzieci poznają polskie symbole narodowe, dowiedzą się jakim zmianom uległy one w trakcie II wojny, a także jakimi innymi znakami posługiwano się w tym czasie w organizacjach konspiracyjnych.

 

 

Klasy IV-VIII

Gra muzealna „Tajemnice Litzmannstadt”

Czas trwania: 60 minut

Odkrywanie historii jest jak poszukiwanie skarbów. Tym skarbem będzie dla uczestników gry wiedza i pamięć o przeszłości Łodzi. Uczniowie rozwiązują zadania i łamigłówki, wspierani przez sympatycznego pomocnika z przeszłości – Bałuciarza Dyzia. Zajęcia toczą się zarówno w przestrzeni muzealnej, jak i sali dydaktycznej, a zadania trudnością są dostosowane każdorazowo do grupy wiekowej.

 

 

Jak przetrwać wojnę w Litzmannstadt? Życie codzienne w okupowanej Łodzi i w Kraju Warty

Czas realizacji: 60 min.

Zajęcia mają charakter pogadanki wzbogaconej interaktywnymi grami i quizami, w czasie której uczestnicy dowiadują się, jak zmieniło się życie ich rówieśników mieszkających w Łodzi w 1939 r., po wkroczeniu do miasta Niemców, dlaczego miasto zmieniło nazwę i herb, a także nazwy ulic. Poznają zarówno metody prześladowania społeczeństwa polskiego na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, jak i formy oporu stawianego przez Polaków w Kraju Warty niemieckiemu okupantowi. Ich zadaniem jest przygotowanie infografiki podsumowującej zgromadzone przez nich wiadomości.

 

 

Zajęcia dla klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

 „Okupacyjna rozgrywka” – zajęcia edukacyjne oparte o grę planszową

Czas trwania: 45 minut

Gra rekomendowana po wcześniejszym zwiedzeniu wystawy „Zabrał ich ogień…”

Uczniowie poruszając się po planszy gry, odpowiadając na pytania ukryte na jej polach, sprawdzają swoją wiedzę na temat życia Polaków w Kraju Warty. Poznają najważniejsze postaci, które tworzyły rzeczywistość wojennej Łodzi oraz najważniejsze wydarzenia rozgrywające się na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy. Gra rozwija, podsumowuje i ułatwia zapamiętanie informacji pozyskanych podczas zwiedzania muzealnej ekspozycji.

 

Opowieści o historii: zapomniane dzieła – zapomniani artyści

Czas trwania: 90 minut

Koszt: 60 zł

 

Warsztaty historyczno-artystyczne przeznaczone dla odbiorców powyżej 12. roku życia. W ich trakcie uczestnicy poznają twórców łódzkich pomników historycznych i sami będą mogli stworzyć dzieło sztuki.

 

Kampania Wrześniowa – palcem po mapie

Czas realizacji:  90 min.

To warsztat edukacyjny dla młodzieży szkolnej, jak również rodzin z dziećmi powyżej 10. roku życia. Jego tematyka koncentruje się wokół zagadnień związanych z przebiegiem wojny obronnej Polski 1939 r. oraz przyczynami i konsekwencjami klęski poniesionej wtedy przez Polskę. W toku warsztatów uczestnicy pozyskują informacje dotyczące działań wojennych prowadzonych we wrześniu 1939 r. i samodzielnie przygotowują mapę ilustrującą przebieg tej kampanii. Dyskutują na temat alternatywnych strategii obronnych państwa polskiego w 1939 r. oraz prób oceny polityki polskiej w tamtym okresie.

 

 

Zajęcia dla szkół ponadpodstawowych

Lekcja muzealna „Przez Kraj Warty do Radogoszcza”

Czas trwania: 90 minut (łącznie z czasem zwiedzania wystawy)

Lekcja muzealna rozgrywa się w przestrzeni wystawy „Zabrał ich ogień…” Uczniowie otrzymują karty pracy, które w trakcie zwiedzania systematycznie uzupełniają na podstawie usłyszanych czy odszukanych na ekspozycji muzealnej informacji. Dzięki temu w aktywny sposób poznają warunki życia w Łodzi w okresie II wojny światowej i niemieckiej okupacji. Mogą lepiej zrozumieć system represji stosowanych wobec społeczeństwa polskiego oraz form oporu Polaków przeciwko Niemcom. Rozwijają wrażliwość wobec cywilnych ofiar konfliktów zbrojnych w kontekście historycznym, jak również współczesnym.

Ofiary i zbrodniarze – losy ofiar i katów Litzmannstadt w kontekście polityki niemieckiej wobec Polaków w Kraju Warty

Czas trwania: 60 min.

Spotkanie rozpoczyna się od merytorycznego wprowadzenia uczestników w zagadnienie polityki terroru i wyniszczenia, jaką Niemcy stosowali wobec Polaków w Kraju Warty. Uczestnikom prezentowana jest też historia więzienia na Radogoszczu i zagłady jego więźniów. W czasie spotkania wykorzystywana jest metoda „Historii w 6 słowach”. Uczestnicy zajęć zapoznają się z materiałami źródłowymi prezentującymi sylwetki wybranych postaci związanych z historią okupowanej Łodzi i radogoskiego więzienia. Tworzą własne opowiadania, podejmują dyskusję o wyborach moralnych i etycznych dokonywanych przez ludzi w obliczu zagrożenia, wojny, śmierci.

 

#Radogoszcz

Czas trwania: 90 minut

Koszt: 60 zł

 

Zajęcia dla młodzieży będące odpowiedzią na kulturę obrazkową, w jakiej żyjemy. W trakcie warsztatu uczniowie zwiedzą wystawę stałą

Zabrał ich ogień.., a następnie bazując na jej treści i przekazie stworzą kontent do mediów społecznościowych w wybranej przez siebie formule.

 

Znaczenie rzeczy: muzeum, historia, kultura, pamięć

Czas trwania: 90 minut

Koszt: 60 zł

 

Warsztat dla młodzieży łączący ze sobą zwiedzanie wystawy stałej “Zabrał ich ogień…” z edukacją kulturalną, skupiającą się na roli muzeum i przechowywanych w nim artefaktów w zachowaniu pamięci o ludziach, miejscach i wydarzeniach.

 

Prelekcje historyczne

W obliczu niemożliwych decyzji – polityka polski i państw europejskich w przeddzień wybuchu II wojny światowej

Czas realizacji:  60 min.

Wykład skierowany do młodzieży szkolnej (uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych), jak również odbiorców dorosłych i seniorów. Przedstawia przebieg rozgrywek politycznych w Europie w II połowie lat 30-stych XX wieku, które ostatecznie doprowadziły do wybuchu II wojny światowej. Treść wykładu może także skłaniać do dyskusji o alternatywnych ścieżkach polskiej polityki zagranicznej w obliczu zagrożenia ze strony III Rzeszy i ZSRR.

Arthur Greiser – Gauleiter i namiestnik Kraju Warty

Czas realizacji:  60 min.

Wykład skierowany do młodzieży szkolnej (uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych), jak również odbiorców dorosłych i seniorów. Przybliża sylwetkę Arthura Greisera – namiestnika Kraju Warty, gorliwego nazisty i zbrodniarza wojennego. Może być również przyczynkiem do rozważań na temat losów ziem polskich włączonych w 1939 r. w granice III Rzeszy i prześladowań zamieszkujących je Polaków.

Jesień 1939 r. w Łodzi – początki niemieckiej okupacji miasta

Czas realizacji:  60 min.

Wykład skierowany do wszystkich grup wiekowych odbiorców. Prezentuje losy miasta i jego mieszkańców w pierwszym okresie niemieckiej okupacji. Kreśli obraz życia codziennego łodzian w nowych dla nich realiach germanizowanego brutalnie miasta.