Oferta Edukacyjna

Oddział Martyrologii Radogoszcz

Zapisy:

Dział Edukacyjny Oddziału Martyrologii Radogoszcz

tel. 42 620 05 82

Beata Kowska

b.kowska@muzeumtradycji.pl

Prosimy o rezerwacje miejsc przynajmniej tydzień przed ich terminem

Indywidualny bilet wstępu 12 zł.
Indywidualny bilet wstępu do wszystkich Oddziałów (ważny 7 dni) 20 zł.
Indywidualny bilet wstępu w każdą środę bezpłatny
Grupowy bilet wstępu (dla grup 10-25 os.) 120 zł.
Oprowadzanie kuratorskie – zwiedzenia z pracownikiem Muzeum w jęz. pl. (dla grup 10-25 os.) 150 zł.
Oprowadzanie kuratorskie – zwiedzenia z pracownikiem Muzeum w jęz. ang. (dla grup 10-25 os.)) 250zł.
Warsztaty młodzież do 19 lat w jęz. pol. (dla grup 10-25 os.) 150 zł.
Pakiet oprowadzanie + warsztaty 200 zł.
młodzież do 19 lat w jęz. pol.
(dla grup 10-25 os.)
Zajęcia prowadzone przez 100 zł.
pracownika poza Muzeum

Oferta Edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA – PRZEDSZKOLA/KLASY I-III SP


KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY…
Czas trwania: 45-60 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: przedszkola/klasy I-III SP.

 

Dzięki udziałowi w zajęciach najmłodsi odbiorcy kultury poznają znaczenie słowa “symbol” – zarówno w odniesieniu do symboli narodowych, jak i znaków otaczających ich w codziennym życiu. Rozpoznają różne warianty polskiej flagi, dowiadują się kiedy i gdzie mogą być używane oraz jak powinno się traktować flagę. Na koniec przygotowują pracę plastyczną związaną z polskim godłem.

 

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


MUZEUM BEZ TAJEMNIC
Czas trwania: 45-60 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: przedszkola/klasy I-III SP.

 

Lekcja muzealna dla dzieci, które w jej trakcie dowiadują się po co istnieją muzea, kto je wymyślił, jakie obiekty gromadzą w swoich zbiorach. Zastanawiają się co to jest zabytek i co może nim zostać. Poznają zawód muzealnika i ciekawe zadania, które są częścią jego pracy.

 

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


A TO POLSKA WŁAŚNIE!
Czas trwania: 45-60 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: przedszkola/klasy I-III SP.

 

Zajęcia warsztatowe, w czasie których dzieci – poprzez zabawy i angażujące aktywności – zaznajamiają się z mapą Polski, lokalizują na niej miejsca – symbole ważne dla polskiej historii, kultury i tradycji, takie jak: zamek na Wawelu, chata zakopiańska, Żuraw Gdański czy brama Manufaktury w Łodzi. Dowiadują się, gdzie znajdowały się kolejne stolice Polski. Zastanawiają się również jakie znaczenie dla kraju mają jego granice, dlaczego granice mogą ulec zmianie oraz czy może istnieć państwo bez swoich granic?

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


CODZIENNOŚĆ DAWNIEJ I DZIŚ
Czas trwania: 45-60 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: przedszkola/klasy I-III SP.

 

Zajęcia warsztatowe, w czasie których młodzi uczestnicy zastanowią
się, jak żyli nasi przodkowie 100 lat temu i jak zmienił się w tym czasie otaczający nas świat. Jak Polacy radzili sobie bez współczesnej technologii, jak wyglądała ich codzienność, jakie rzeczy pojawiły się w mieszkaniach, a jakie zniknęły? Historię poznawać będą poprzez przedmioty, które zmieniły się (lub nie) na przestrzeni ostatniego wieku – telefon, radio, samochód, pralka. Na muzealnej ekspozycji dzieci zobaczą oryginalne przedmioty sprzed prawie 100 lat i poczują atmosferę podroży do dawnej Łodzi.

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


CO TO JEST HISTORIA?
Czas trwania: 45-60 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: przedszkola/klasy I-III SP.

 

Warsztat wprowadzający dzieci w świat historii. Uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytanie czy dinozaury są postaciami historycznymi oraz czy istniał rok „0”? Tworząc obrazkową oś czasu dzieci będą zastanawiać się co było wcześniej: piramidy, rycerze czy rakiety?
A jako, że dzieje to wielka opowieść, w trakcie zajęć uczestnicy nauczą się tworzyć własne historyczne opowieści. Zajęcia zalecane dla starszych grup przedszkolnych i klas I-III SP.

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora

OFERTA EDUKACYJNA – KLASY IV-VI SP


TAJEMNICE LITZMANNSTADT
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: klasy IV-VI SP.

 

Odkrywanie historii jest jak poszukiwanie skarbów. Tym skarbem jest dla uczestników gry wiedza i pamięć o przeszłości Łodzi. Uczestnicy zajęć rozwiązują zadania i łamigłówki, wspierani przez sympatycznego pomocnika z przeszłości – bałuciarza Dyzia. Zajęcia toczą się zarówno w przestrzeni muzealnej, jak i sali dydaktycznej, a zadania trudnością są dostosowane każdorazowo do danej grupy wiekowej.


JAK PRZETRWAĆ WOJNĘ  W OKUPOWNEJ ŁODZI
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: klasy IV-VI SP.

 

Zajęcia odbywają się w przestrzeni wystawy pt. Zabrał ich ogień… i w salce warsztatowej. Poznając elementy ekspozycji muzealnej oraz rozwiązując quizy i zadania, uczestnicy dowiadują się, jak zmieniło się życie ich rówieśników mieszkających w Łodzi w 1939 r. po wkroczeniu Niemców, dlaczego miasto zmieniło nazwę i herb, a także nazwy ulic. Poznają metody prześladowania społeczeństwa polskiego na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, jak i formy oporu stawianego przez Polaków. 


„W” JAK WOJNA, „Z” JAK ZWYCIĘSTWO
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: klasy IV-VI SP.

 

Zajęcia odbywają się w przestrzeni wystawy stałej pt. Zabrał ich ogień…. Uczestnicy poznają najważniejsze wątki okupacyjnej historii Kraju Warty przedstawione na ekspozycji. Następnie otrzymują intrygujące zadanie: stworzenia „wojennego alfabetu” gromadzącego kluczowe ich zdaniem hasła związane historią, którą właśnie poznali.


ZWIEDZANIE TO WYZWANIE!
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: klasy IV-VI SP.

 

Angażujące uczestników oprowadzanie po wystawie stałej pt. Zabrał ich ogień…. W jego trakcie uczestnicy poznają historię Kraju Warty w okresie II wojny, sylwetki wybranych bohaterów tych czasów, zjawiska i problemy, z jakimi borykali się ówcześni Polacy. W tym samym czasie rozwiązują łamigłówki, zadania, quizy związane z poznawanymi faktami i wydarzeniami.


OBLICZA PATRIOTYZMU: MODA PATRIOTYCZNA
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: klasy IV-VI SP.

 

Zajęcia edukacyjne, których zadaniem jest pokazanie uczestnikom jak przez lata, od Powstania Styczniowego do czasów współczesnych, swoje uczucia patriotyczne wyrażano nie tylko z bronią w ręku czy w kręgach politycznych, ale również strojem oraz jak zmiany tego stroju powiązane były z wydarzeniami historycznymi.

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora

OFERTA EDUKACYJNA – KLASY VII-VIII SP


JAK DZIAŁA HISTORIA?
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: klasy VII-VIII SP.

 

Warsztat przygotowujący uczestników do funkcjonowania w rzeczywistości postprawdy. Operując narzędziami i źródłami historycznymi
uczestnicy zajęć uczą się jak odróżnić prawdę od fałszu. Dyskutują nad tym, jak skutecznie korzystać z Wikipedii. Mają okazję dowiedzieć się, jak korzystać ze źródeł informacji, aby rzetelnie ocenić ich wiarygodność

 

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


OKUPACYJNA ROZGRYWKA
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: klasy VII-VIII SP.
 

Zajęcia przebiegają w dwóch częściach. W pierwszej uczestnicy zwiedzają z przewodnikiem wystawę stałą pt. Zabrał ich ogień…. Poznają historię Kraju Warty i radogoskiego więzienia, gromadząc informacje potrzebne na kolejnym etapie zajęć. Następnie rozgrywają partię w grze planszowej, której fabuła oparta jest o wydarzenia mające miejsce w Łodzi w okresie II wojny światowej. Pozwala to wykorzystać wiedzę zdobytą na ekspozycji muzealnej.  

OFERTA EDUKACYJNA – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE


SZTUKA A WOJNA
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe

 

Zajęcia warsztatowe, w których historia sztuki spotyka się ze współczesnymi wydarzeniami. W części wykładowej uczestnicy dowiadują się jak, na przestrzeni różnych epok, twórcy przedstawiali temat wojny. Poznają również artystów, którzy stworzyli koncepcję i projekt radogoskiego mauzoleum. W drugiej części zajęć uczestnicy sami tworzą „dzieła sztuki” nawiązujące do historii lub inspirowane współczesnymi wydarzeniami na świecie.

 

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


PRZEZ KRAJ WARTY DO RADOGOSZCZA
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe

 

Lekcja muzealna rozgrywająca się w przestrzeni wystawy stałej pt. „Zabrał ich ogień…” Uczestnicy otrzymują karty pracy, które w trakcie zwiedzania systematycznie uzupełniają na podstawie usłyszanych czy odszukanych na ekspozycji muzealnej informacji. Poznają warunki życia w Łodzi w okresie II wojny światowej. Lepiej zrozumieją system represji stosowanych wobec społeczeństwa polskiego oraz formy oporu Polaków przeciwko Niemcom. Rozwijają wrażliwość wobec cywilnych ofiar konfliktów zbrojnych w kontekście historycznym i współczesnym. 


KARYKATURA CZASÓW WOJNY
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe

 

Na zajęciach uczestnicy poznają historię Polski i świata w świetle satyry politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem karykatur politycznych okresu II wojny światowej, a także lat powojennych. Warsztaty pozwalają uczestnikom poznać historię karykatury i jej ewolucję – od czasów dawnych, aż do współczesnych. Na podstawie zdobytej wiedzy, uczestnicy stają przed wyzwaniem stworzenia autorskiego obrazu satyrycznego będącego komentarzem do istotnych dla nich zjawisk z życia szkoły, kraju, świata. 

 

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


ODPOWIEDZIALNI ZA ZBRODNIE.OD NORYMBERGII DO HAGI
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe

 

Projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. W toku 4 spotkań realizowanych w trakcie roku szkolnego uczestnicy poszukują
związków i analogii pomiędzy wydarzeniami II wojny światowej i popełnionymi wtedy zbrodniami, a problemami współczesnego świata, naznaczonego niestety równie okrutnymi konfliktami i okrucieństwami. Wizyta w Oddziale Martyrologii Radogoszcz będzie wstępem do samodzielnych badań prowadzonych przez młodzież ukierunkowanych na poznanie i zrozumienie pojęć takich jak: zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko
ludzkości. Praca w projekcie przybliży uczestnikom tematykę najważniejszych procesów sądowych przeciwko zbrodniarzom wojennym oraz da im okazję do samodzielnego analizowania wybranych zagadnień z zakresu konfliktów międzynarodowych.

OFERTA EDUKACYJNA – PRELEKCJE HISTORYCZNE


TERROR. INTELIGENCJA ’39
Czas trwania: 60 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

Prelekcja przybliży życie codzienne łódzkich rodzin inteligenckich, ich walkę o przetrwanie oraz zachowanie polskiej tożsamości podczas II wojny światowej. W trakcie wykładu zostaną poruszone zagadnienia dotyczące doświadczeń traumy eksterminacji, której skutki widoczne są w dzisiejszym społeczeństwie. Jednostkowe doświadczenia osób staną się punktem wyjścia do dyskusji o wpływie wojennej rzeczywistości na prawo człowieka do wolności.
* Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkol

*Prelekcje możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


ŚWIAT Z PERSPEKTYWY CELI
Czas trwania: 60 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

Celem prelekcji jest zwrócenie uwagi na przeżycia więźniów przetrzymywanych w Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym na Radogoszczu
w Łodzi podczas II wojny światowej. Uczestniczki i uczestnicy wnikną do wnętrza więzienia, by poznać świat z perspektywy więzionych
osób oraz zagłębią się w relacje łączące więźniów z pozostawionymi
na wolności rodzinami. Wykład połączony ze zwiedzaniem wystawy
stałej stanowi przestrzeń do rozważań nad sytuacją ludności polskiej
na terenach wcielonych do III Rzeszy. Prezentowane treści opierają
się na najnowszych wyniki badań dotyczących życia więźniów i funkcjonowania niemieckiego więzienia.


WOJENNE LOSY GWIAZD POLSKIEGO KINA I ESTRADY
Czas trwania: 60 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

Prelekcja przybliżająca sylwetki najpopularniejszych gwiazd międzywojennej kinematografii i kabaretu oraz ich tragicznych często losów w okresie II wojny światowej. Hanka Ordonówna, Jadwiga Smosarska, Eugeniusz Bodo, Ina Benita – to postaci, których ścieżki życia prowadzą od scen i estrad, świateł kamer i blasku fleszy przez rosyjskie łagry i hitlerowskie więzienia na emigracyjne szlaki dalekich kontynentów. A historie ich życia to gotowe scenariusze dla niejednego filmu.

*Prelekcje możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


Skradziona tożsamość. Germanizacja i wynarodowienie w Łodzi i Kraju Warty (1939-1945)
Czas trwania: 60 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

Prelekcja przybliży cele i narzędzia polityki germanizacyjnej prowadzonej przez okupantów wobec ludności Łodzi i Kraju Warty. Słuchacze poznają historię obozu germanizacyjnego przy ul. Spornej w Łodzi oraz relacje Polaków, którzy byli w nim przetrzymywani. Przybliżone zostaną im tragiczne historie polskich dzieci odebranych rodzicom i wysyłanym do adopcji w głąb III Rzeszy oraz kontrowersje

*Prelekcje możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


ROK 1945
Czas trwania: 60 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

Wykład ma na celu przybliżenie słuchaczom obrazu Europy w chwili zakończenia wojny. Przedstawione zostaną problemy wewnętrzne najważniejszych państw biorących udział w II wojnie światowej. Dotyczyć to będzie kwestii politycznych, społecznych i gospodarczych. Ważne miejsce zajmie również odbudowa po zniszczeniach wojennych, a także sytuacja w państwach kontrolowanych przez Związek Sowiecki. Punktem odniesienia do sytuacji europejskiej będą wydarzenia w Polsce.

*Prelekcje możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


OBLICZA PATRIOTYZMU: MODA PATRIOTYCZNA
Czas trwania: 60 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

Prelekcja poświęcona tak nietypowemu środkowi wyrażania uczuć patriotycznych, jakim jest moda. Już od wieku XVII ubiór zaczyna być rozpatrywany pod kątem polskości. W naszej podróży przez epoki zatrzymamy się na okresie Powstania Styczniowego i noszonej przez Polki żałoby narodowej, spojrzymy na biżuterię patriotyczną, zastanowimy nad chłopomanią Młodej Polski i tym czemu Polki w okupowanym kraju „trzymały fason”.

*Prelekcje możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


WOJNA NIEUNIKNIONA? POLITYKA MOCARSTW W LATACH 30. XX W
Czas trwania: 60 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

Wykład ma za zadanie przybliżyć słuchaczom sytuację międzynarodową lat 30. XX w. Prezentowane treści dotyczą celów i kierunków polityki mocarstw europejskich, która w swoim efekcie doprowadziła do wybuchu światowego konfliktu. Słuchaczom przybliżona zostanie  polityka Polski wobec Niemiec i Związku Sowieckiego, a także reakcje Francji oraz Wielkiej Brytanii na poczynania polskiej dyplomacji.

*Prelekcje możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora

 


WOJENNE LOSY GWIAZD POLSKIEGO KINA I ESTRADY
Czas trwania: 60 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

Prelekcja przybliżająca sylwetki najpopularniejszych gwiazd międzywojennej kinematografii i kabaretu oraz ich tragicznych często losów w okresie II wojny światowej. Hanka Ordonówna, Jadwiga Smosarska, Eugeniusz Bodo, Ina Benita – to postaci, których ścieżki życia prowadzą od scen i estrad, świateł kamer i blasku fleszy przez rosyjskie łagry i hitlerowskie więzienia na emigracyjne szlaki dalekich kontynentów. A historie ich życia to gotowe scenariusze dla niejednego filmu.

*Prelekcje możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora

 

 

OFERTA EDUKACYJNA – GRY MIEJSKIE


GRA MIEJSKA: „ŁÓDZCY BOHATEROWIE. NA TROPIE TAJEMNIC ŁÓDZKICH BOHATERÓW WOJENNYCH”
Czas trwania: 90-120 min.,
koszt: 0 zł.,
wiek uczestników: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

To gra terenowa rozgrywająca się w centrum Łodzi. Uczestnicy poznają fikcyjną postać: Edmunda Strzeleckiego, który przybywa do miasta w styczniu 1945 r., żeby odnaleźć łódzkich konspiratorów. Razem z nim gracze przemierzają ulice miasta, poznają biografie kolejnych bohaterów i rozwiązują zadania. Pakiety gry można bezpłatnie pobrać w oddziałach Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Istnieje możliwość wykupienia usługi animatora prowadzącego rozgrywkę i moderującego grą.


MEGA-GRA PLANSZOWA: „ŁÓDZCY BOHATEROWIE. NA TROPIE TAJEMNIC ŁÓDZKICH BOHATERÓW WOJENNYCH”
Czas trwania: 90-120 min.,
koszt: 0 zł.,
wiek uczestników: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

W trakcie rozgrywki na giga-planszy uczestnicy poznają sylwetki bohaterskich łodzian z okresu II wojny światowej – Maryli Biedermann, Marii Eugenii Jasińskiej, Haliny Kłąb, Stanisławy Leszczyńskiej, Janusza Włodarskiego, Kazimierza Tomczaka. Rozwiązują zadania, poznają ciekawostki historyczne i sprawdzają, jak się żyło w Łodzi w styczniu 1945 r. Istnieje możliwość połączenia rozgrywki ze zwiedzaniem wystawy stałej pt. Zabrał ich ogień… pod kierunkiem przewodnika.

 

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


GRA MIEJSKA: „ŁÓDZCY BOHATEROWIE II. NA TROPIE TAJEMNIC NIEPODLEGŁOŚCI”
Czas trwania: 90-120 min.,
koszt: 0 zł.,
wiek uczestników: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

Tym razem gracze podążają śladami postaci historycznych związanych z wydarzeniami w Łodzi w listopadzie 1918 r. Przemieszczając się ulicami Śródmieścia i Starego Polesia rozwiązują zadania i poszukują wskazówek, które pozwolą im odgadnąć hasło. W tym samym czasie dowiadują się, jak w Łodzi rodziła się Niepodległość. Pakiety gry można bezpłatnie pobrać w oddziałach Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Istnieje możliwość wykupienia usługi animatora prowadzącego rozgrywkę i moderującego grą.

OFERTA EDUKACYJNA – OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM


OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM PO WYSTAWIE STAŁEJ PT. „ZABRAŁ ICH OGIEŃ…”
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie stałej pt. Zabrał ich ogień… pozwala uczestnikom poznać realia życia w okupowanym przez Niemców Kraju Warty oraz zjawiska i problemy, z jakimi borykali się ówcześni Polacy (germanizacja, wysiedlenia, praca przymusowa, problemy aprowizacyjne, konspiracja i opór). Zapoznaje też z dramatyczną historią Radogoszcza, gdzie w czasie niemieckiej okupacji funkcjonowało hitlerowskie więzienie policyjne dla mężczyzn oraz jej tragicznym finałem, jakim było bestialskie zlikwidowanie placówki i wymordowanie jej więźniów w styczniu 1945 r. Oprowadzanie z przewodnikiem dostosowane jest do wieku odbiorców. Dzieci w wieku 7-12 lat zwiedzają pierwszą część ekspozycji, poświęconą życiu codziennemu w czasie wojny. Młodzieży powyżej 13. roku życia oraz osobom dorosłym dedykowana jest pełna ścieżka zwiedzania obejmująca również tematykę utworzenia i funkcjonowania radogoskiego więzienia oraz masakry, której Niemcy dokonali tu w 1945 r.

 

OFERTA ŚWIĄTECZNA


ŚWIĘTA W OKUPOWANEJ ŁODZI
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: bez ograniczeń.

 

Nietypowe zajęcia bożonarodzeniowe z elementami warsztatu, w czasie których uczestnicy dowiadują się, jak wyglądały świąteczne przygotowania i gwiazdkowe zwyczaje w okresie międzywojennym oraz w okupowanej Łodzi w okresie II wojny światowej. W części warstwowej mają okazję własnoręcznie wykonać ozdobę świąteczną technikami stosowanymi sto lat temu.

 

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


ZIMA W OKUPOWANEJ ŁODZI
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: 12+.

 

Tematyczne oprowadzanie po wystawie stałej pt. Zabrał ich ogień…, w czasie którego uczestnicy dowiadują się jaką trudnością w okresie wojny było zdobycie opału i ciepłej odzieży na zimę i dlaczego największe akcje wysiedleń organizowano w siarczystym mrozie. Zwiedzający poznają ciekawostki dotyczące tego, jak nasze babki i prababki przygotowywały Święta Bożego Narodzenia “na kartki” i z „erzacu”. Dowiadują się wreszcie, jak wyglądała ostatnia okupacyjna zima w Łodzi w 1945 r.


ŚWIĘTA INNE NIŻ WSZYSTKIE… – BOŻE NARODZENIE NA WOJENNYCH FRONTACH, W OBOZACH, NA TUŁACZYM SZLAKU
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: 12+.

Prelekcja popularnonaukowa przybliżająca historie Polaków, którzy Święta Bożego Narodzenia zmuszeni byli obchodzić we frontowych okopach, obozach jenieckich, za drutami więzień, na robotach i na zesłaniu. Pozwoli słuchaczom przekonać się, że magia Świąt nie leży w prezentach i bogatych tradycjach, ale w nadziei, wierze i miłości, jakie niesie ze sobą ten niezwykły czas.

 

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora