Oferta Edukacyjna

Oddział Martyrologii Radogoszcz

Zapisy:

Dział Edukacyjny Oddziału Martyrologii Radogoszcz

tel. 42 620 05 82

Beata Kowska

b.kowska@muzeumtradycji.pl

Prosimy o rezerwacje miejsc przynajmniej tydzień przed ich terminem

Indywidualny bilet wstępu – 10 zł
Indywidualny bilet wstępu w każdą środę – 0 zł
Warsztaty młodzież do 19 lat -100 zł
Pakiet warsztaty + oprowadzanie młodzież do 19 lat – 150 zł
Zwiedzanie z pracownikiem merytorycznym -150 zł
Zwiedzanie z pracownikiem merytorycznym w języku angielskim – 250 zł
Zajęcia prowadzone przez pracownika merytorycznego poza Muzeum –  100 zł
Zwiedzanie grupowe z własnym przewodnikiem lub bez przewodnika- 100 zł
Zajęcia prowadzone przez pracownika merytorycznego poza Muzeum – 100 zł
Bilet na wydarzenie organizowane przez Muzeum – Wg cen zawartych w ofercie
Udział w spacerze – 10 zł

Oferta Edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA – PRZEDSZKOLA/KLASY I-III SP


KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY…
Czas trwania: 45-60 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: przedszkola/klasy I-III SP.

 

Dzięki udziałowi w zajęciach najmłodsi odbiorcy kultury poznają znaczenie słowa “symbol” – zarówno w odniesieniu do symboli narodowych, jak i znaków otaczających ich w codziennym życiu. Rozpoznają różne warianty polskiej flagi, dowiadują się kiedy i gdzie mogą być używane oraz jak powinno się traktować flagę. Na koniec przygotowują pracę plastyczną związaną z polskim godłem.

 

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


MUZEUM BEZ TAJEMNIC
Czas trwania: 45-60 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: przedszkola/klasy I-III SP.

 

Lekcja muzealna dla dzieci, które w jej trakcie dowiadują się po co istnieją muzea, kto je wymyślił, jakie obiekty gromadzą w swoich zbiorach. Zastanawiają się co to jest zabytek i co może nim zostać. Poznają zawód muzealnika i ciekawe zadania, które są częścią jego pracy.

 

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


A TO POLSKA WŁAŚNIE!
Czas trwania: 45-60 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: przedszkola/klasy I-III SP.

 

Zajęcia warsztatowe, w czasie których dzieci – poprzez zabawy i angażujące aktywności – zaznajamiają się z mapą Polski, lokalizują na niej miejsca – symbole ważne dla polskiej historii, kultury i tradycji, takie jak: zamek na Wawelu, chata zakopiańska, Żuraw Gdański czy brama Manufaktury w Łodzi. Dowiadują się, gdzie znajdowały się kolejne stolice Polski. Zastanawiają się również jakie znaczenie dla kraju mają jego granice, dlaczego granice mogą ulec zmianie oraz czy może istnieć państwo bez swoich granic?

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora

OFERTA EDUKACYJNA – KLASY IV-VI SP


TAJEMNICE LITZMANNSTADT
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: klasy IV-VI SP.

 

Odkrywanie historii jest jak poszukiwanie skarbów. Tym skarbem jest dla uczestników gry wiedza i pamięć o przeszłości Łodzi. Uczestnicy zajęć rozwiązują zadania i łamigłówki, wspierani przez sympatycznego pomocnika z przeszłości – bałuciarza Dyzia. Zajęcia toczą się zarówno w przestrzeni muzealnej, jak i sali dydaktycznej, a zadania trudnością są dostosowane każdorazowo do danej grupy wiekowej.


JAK PRZETRWAĆ WOJNĘ W LITZMANNSTADT
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: klasy IV-VI SP.

 

Zajęcia odbywają się w przestrzeni wystawy pt. Zabrał ich ogień… i w salce warsztatowej. Poznając elementy ekspozycji muzealnej oraz rozwiązując quizy i zadania, uczestnicy dowiadują się, jak zmieniło się życie ich rówieśników mieszkających w Łodzi w 1939 r. po wkroczeniu Niemców, dlaczego miasto zmieniło nazwę i herb, a także nazwy ulic. Poznają metody prześladowania społeczeństwa polskiego na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, jak i formy oporu stawianego przez Polaków. 


„W” JAK WOJNA, „Z” JAK ZWYCIĘSTWO
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: klasy IV-VI SP.

 

Zajęcia odbywają się w przestrzeni wystawy stałej pt. Zabrał ich ogień…. Uczestnicy poznają najważniejsze wątki okupacyjnej historii Kraju Warty przedstawione na ekspozycji. Następnie otrzymują intrygujące zadanie: stworzenia „wojennego alfabetu” gromadzącego kluczowe ich zdaniem hasła związane historią, którą właśnie poznali.


ZWIEDZANIE TO WYZWANIE!
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: klasy IV-VI SP.

 

Angażujące uczestników oprowadzanie po wystawie stałej pt. Zabrał ich ogień…. W jego trakcie uczestnicy poznają historię Kraju Warty w okresie II wojny, sylwetki wybranych bohaterów tych czasów, zjawiska i problemy, z jakimi borykali się ówcześni Polacy. W tym samym czasie rozwiązują łamigłówki, zadania, quizy związane z poznawanymi faktami i wydarzeniami.

OFERTA EDUKACYJNA – KLASY VII-VIII SP


WOJENNE SYMBOLE
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: klasy VII-VIII SP.

 

Zajęcia realizowane w przestrzeni wystawy i w salce warsztatowej. Ich uczestnicy poznają polskie symbole narodowe oraz ich pochodzenie i historię. W oparciu o wybrane elementy ekspozycji muzealnej mają możliwość zrozumieć rolę, jaką symbolika państw totalitarnych i towarzysząca jej propaganda pełniły w czasie II wojny światowej. Rozpoznają polskie znaki oporu przeciwko niemieckiemu okupantowi.

 

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


OKUPACYJNA ROZGRYWKA
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: klasy VII-VIII SP.
 

Zajęcia przebiegają w dwóch częściach. W pierwszej uczestnicy zwiedzają z przewodnikiem wystawę stałą pt. Zabrał ich ogień…. Poznają historię Kraju Warty i radogoskiego więzienia, gromadząc informacje potrzebne na kolejnym etapie zajęć. Następnie rozgrywają partię w grze planszowej, której fabuła oparta jest o wydarzenia mające miejsce w Łodzi w okresie II wojny światowej. Pozwala to wykorzystać wiedzę zdobytą na ekspozycji muzealnej.  

OFERTA EDUKACYJNA – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE


SZTUKA A WOJNA
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe

 

Zajęcia warsztatowe, w których historia sztuki spotyka się ze współczesnymi wydarzeniami. W części wykładowej uczestnicy dowiadują się jak, na przestrzeni różnych epok, twórcy przedstawiali temat wojny. Poznają również artystów, którzy stworzyli koncepcję i projekt radogoskiego mauzoleum. W drugiej części zajęć uczestnicy sami tworzą „dzieła sztuki” nawiązujące do historii lub inspirowane współczesnymi wydarzeniami na świecie.

 

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


PRZEZ KRAJ WARTY DO RADOGOSZCZA
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe

 

Lekcja muzealna rozgrywająca się w przestrzeni wystawy stałej pt. „Zabrał ich ogień…” Uczestnicy otrzymują karty pracy, które w trakcie zwiedzania systematycznie uzupełniają na podstawie usłyszanych czy odszukanych na ekspozycji muzealnej informacji. Poznają warunki życia w Łodzi w okresie II wojny światowej. Lepiej zrozumieją system represji stosowanych wobec społeczeństwa polskiego oraz formy oporu Polaków przeciwko Niemcom. Rozwijają wrażliwość wobec cywilnych ofiar konfliktów zbrojnych w kontekście historycznym i współczesnym. 


KARYKATURA CZASÓW WOJNY
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe

 

Na zajęciach uczestnicy poznają historię Polski i świata w świetle satyry politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem karykatur politycznych okresu II wojny światowej, a także lat powojennych. Warsztaty pozwalają uczestnikom poznać historię karykatury i jej ewolucję – od czasów dawnych, aż do współczesnych. Na podstawie zdobytej wiedzy, uczestnicy stają przed wyzwaniem stworzenia autorskiego obrazu satyrycznego będącego komentarzem do istotnych dla nich zjawisk z życia szkoły, kraju, świata. 

 

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora

OFERTA EDUKACYJNA – PRELEKCJE HISTORYCZNE


HISTORIA W SŁUŻBIE PROPAGANDY
Czas trwania: 60 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

Czym jest historia? Do czego służy? Czy jest jedna wersja historii? Słuchacze prelekcji dowiadują się czym jest polityka historyczna i poznają jej różne odsłony. Analizują przypadki państw totalitarnych, które w swej propagandzie nieustannie odwoływały się do historii, także realizując swoje cele polityczne wobec państwa polskiego. W tym kontekście prelekcja przybliży stosunki polsko-niemieckie i polsko-rosyjskie na przestrzeni XX wieku i ich odzwierciedlenie w propagandzie tych dwóch sąsiadów Polski.

*Prelekcje możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


CHŁOPCZYCA CZY DAMA? OBLICZA KOBIETY MIĘDZYWOJNIA
Czas trwania: 60 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

Prelekcja poświęcona życiu codziennemu Polek sprzed stu laty. Pozwoli zrozumieć, w jaki sposób na ich codzienność wpływały zmiany społeczne zapoczątkowane przez I wojnę światową, jak radziły sobie z nowymi obowiązkami i wielkim kryzysem gospodarczym lat 30. XX wieku. Spróbuje odpowiedzieć na pytanie czy Polki międzywojnia rzeczywiście podążały za trendami i jak chętnie nosiły spodnie.

*Prelekcje możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


WOJENNE LOSY GWIAZD POLSKIEGO KINA I ESTRADY
Czas trwania: 60 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

Prelekcja przybliżająca sylwetki najpopularniejszych gwiazd międzywojennej kinematografii i kabaretu oraz ich tragicznych często losów w okresie II wojny światowej. Hanka Ordonówna, Jadwiga Smosarska, Eugeniusz Bodo, Ina Benita – to postaci, których ścieżki życia prowadzą od scen i estrad, świateł kamer i blasku fleszy przez rosyjskie łagry i hitlerowskie więzienia na emigracyjne szlaki dalekich kontynentów. A historie ich życia to gotowe scenariusze dla niejednego filmu.

*Prelekcje możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora

 

OFERTA EDUKACYJNA – GRY MIEJSKIE


GRA MIEJSKA: „ŁÓDZCY BOHATEROWIE. NA TROPIE TAJEMNIC ŁÓDZKICH BOHATERÓW WOJENNYCH”
Czas trwania: 90-120 min.,
koszt: 0 zł.,
wiek uczestników: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

To gra terenowa rozgrywająca się w centrum Łodzi. Uczestnicy poznają fikcyjną postać: Edmunda Strzeleckiego, który przybywa do miasta w styczniu 1945 r., żeby odnaleźć łódzkich konspiratorów. Razem z nim gracze przemierzają ulice miasta, poznają biografie kolejnych bohaterów i rozwiązują zadania. Pakiety gry można bezpłatnie pobrać w oddziałach Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Istnieje możliwość wykupienia usługi animatora prowadzącego rozgrywkę i moderującego grą.


MEGA-GRA PLANSZOWA: „ŁÓDZCY BOHATEROWIE. NA TROPIE TAJEMNIC ŁÓDZKICH BOHATERÓW WOJENNYCH”
Czas trwania: 90-120 min.,
koszt: 0 zł.,
wiek uczestników: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

W trakcie rozgrywki na giga-planszy uczestnicy poznają sylwetki bohaterskich łodzian z okresu II wojny światowej – Maryli Biedermann, Marii Eugenii Jasińskiej, Haliny Kłąb, Stanisławy Leszczyńskiej, Janusza Włodarskiego, Kazimierza Tomczaka. Rozwiązują zadania, poznają ciekawostki historyczne i sprawdzają, jak się żyło w Łodzi w styczniu 1945 r. Istnieje możliwość połączenia rozgrywki ze zwiedzaniem wystawy stałej pt. Zabrał ich ogień… pod kierunkiem przewodnika.

 

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


GRA MIEJSKA: „ŁÓDZCY BOHATEROWIE II. NA TROPIE TAJEMNIC NIEPODLEGŁOŚCI”
Czas trwania: 90-120 min.,
koszt: 0 zł.,
wiek uczestników: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

Tym razem gracze podążają śladami postaci historycznych związanych z wydarzeniami w Łodzi w listopadzie 1918 r. Przemieszczając się ulicami Śródmieścia i Starego Polesia rozwiązują zadania i poszukują wskazówek, które pozwolą im odgadnąć hasło. W tym samym czasie dowiadują się, jak w Łodzi rodziła się Niepodległość. Pakiety gry można bezpłatnie pobrać w oddziałach Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Istnieje możliwość wykupienia usługi animatora prowadzącego rozgrywkę i moderującego grą.

OFERTA EDUKACYJNA – OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM


OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM PO WYSTAWIE STAŁEJ PT. „ZABRAŁ ICH OGIEŃ…”
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli, seniorzy.

 

Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie stałej pt. Zabrał ich ogień… pozwala uczestnikom poznać realia życia w okupowanym przez Niemców Kraju Warty oraz zjawiska i problemy, z jakimi borykali się ówcześni Polacy (germanizacja, wysiedlenia, praca przymusowa, problemy aprowizacyjne, konspiracja i opór). Zapoznaje też z dramatyczną historią Radogoszcza, gdzie w czasie niemieckiej okupacji funkcjonowało hitlerowskie więzienie policyjne dla mężczyzn oraz jej tragicznym finałem, jakim było bestialskie zlikwidowanie placówki i wymordowanie jej więźniów w styczniu 1945 r. Oprowadzanie z przewodnikiem dostosowane jest do wieku odbiorców. Dzieci w wieku 7-12 lat zwiedzają pierwszą część ekspozycji, poświęconą życiu codziennemu w czasie wojny. Młodzieży powyżej 13. roku życia oraz osobom dorosłym dedykowana jest pełna ścieżka zwiedzania obejmująca również tematykę utworzenia i funkcjonowania radogoskiego więzienia oraz masakry, której Niemcy dokonali tu w 1945 r.

 

OFERTA ŚWIĄTECZNA


ŚWIĘTA W LITZMANNSTADT
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: bez ograniczeń.

 

Nietypowe zajęcia bożonarodzeniowe z elementami warsztatu, w czasie których uczestnicy dowiadują się, jak wyglądały świąteczne przygotowania i gwiazdkowe zwyczaje w okresie międzywojennym oraz w okupowanej Łodzi w okresie II wojny światowej. W części warstwowej mają okazję własnoręcznie wykonać ozdobę świąteczną technikami stosowanymi sto lat temu.

 

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora


ZIMA W LITZMANNSTADT
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: 12+.

 

Tematyczne oprowadzanie po wystawie stałej pt. Zabrał ich ogień…, w czasie którego uczestnicy dowiadują się jaką trudnością w okresie wojny było zdobycie opału i ciepłej odzieży na zimę i dlaczego największe akcje wysiedleń organizowano w siarczystym mrozie. Zwiedzający poznają ciekawostki dotyczące tego, jak nasze babki i prababki przygotowywały Święta Bożego Narodzenia “na kartki” i z „erzacu”. Dowiadują się wreszcie, jak wyglądała ostatnia okupacyjna zima w Łodzi w 1945 r.


ŚWIĘTA INNE NIŻ WSZYSTKIE… – BOŻE NARODZENIE NA WOJENNYCH FRONTACH, W OBOZACH, NA TUŁACZYM SZLAKU
Czas trwania: 60-90 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: 12+.

Prelekcja popularnonaukowa przybliżająca historie Polaków, którzy Święta Bożego Narodzenia zmuszeni byli obchodzić we frontowych okopach, obozach jenieckich, za drutami więzień, na robotach i na zesłaniu. Pozwoli słuchaczom przekonać się, że magia Świąt nie leży w prezentach i bogatych tradycjach, ale w nadziei, wierze i miłości, jakie niesie ze sobą ten niezwykły czas.

 

*Zajęcia możliwe do realizacji w placówkach szkolnych i oświatowych, domach kultury, klubach seniora

OFERTA EDUKACYJNA – ZAJĘCIA REALIZOWANE POZA ODDZIAŁEM


HISTORIA W LEGENDZIE: STRASZNE HISTORIE
Czas trwania: 45-60 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: przedszkola, szkoły podstawowe.

 

Smok wawelski to nie jedyna poczwara z polskich legend. Fantastyczne stwory obecne są również w łódzkich legendach. Uczestnicy warsztatów mają okazję sprawdzić czy diabeł Boruta i diabeł Rokita byli rodziną? Jak to możliwe, że smok zieje ogniem i czy bazyliszek rzeczywiście miał takie straszne spojrzenie? Poprzez opowieści o fantastycznych stworzeniach poznają historię Polski i historię Łodzi ukrytą w starych legendach.


HISTORIA W LEGENDZIE: MIEJSKIE HISTORIE
Czas trwania: 45-60 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: przedszkola, szkoły podstawowe.

 

Czy w Wiśle mieszkają syreny? Kto kogo poznał w Poznaniu? I czy po Łodzi pływały kiedyś łodzie? Uczestnicy warsztatów poznają odpowiedzi na te i inne nieoczywiste pytania. Odkrywają również wiele ciekawostek dotyczących powstania polskich miast i tworzenia się państwa polskiego, a przede wszystkim – legendarnych początków Łodzi.


OD GRODU DO MIASTA – HISTORIA ŁODZI I INNYCH POLSKICH MIAST
Czas trwania: 45-60 min.,
koszt: 100 zł.,
grupa: do 30 osób,
wiek uczestników: szkoły podstawowe.

 

Dlaczego powstały miasta? Jakie są najstarsze miasta w Polsce? Czy ludzie od zawsze żyli w miastach? Odpowiedzi na te pytania poznają uczestniczy zajęć. Zaprezentowane zostaną kolebki państwa polskiego, a także znaczenie poszczególnych miast na tle całej Europy. Uczestnicy zajęć dowiedzą się ile liczyło średnie miasto w Polsce, a także co się w nim znajdowało i kto je zamieszkiwał. Poznają także historię regionu łódzkiego, jego najważniejsze miasta i jak wyglądała Łódź przed epoką przemysłową. Dowiedzą się także, co sprawiło, iż Łódź tak dynamicznie rozwinęła się w XIX w.


INNE ZAJĘCIA REALIZOWANE POZA SIEDZIBĄ ODDZIAŁU:
 • Kto Ty jesteś? Polak mały…
 • Muzeum bez tajemnic
 • A to Polska właśnie!
 • Wojenne symbole
 • Sztuka a wojna
 • Karykatura czasów wojny
 • Mega-gra planszowa: „Łódzcy bohaterowie”
 • Historia w służbie propagandy
 • Święta w Litzmannstadt
 • Prelekcja historyczna: Chłopczyca czy dama? Oblicza kobiety międzywojnia
 • Prelekcja historyczna: Wojenne losy gwiazd polskiego kina i estrady
 • Prelekcja historyczna: Święta inne niż wszystkie… Boże Narodzenie na wojennych frontach, w obozach, na tułaczym szlaku