Oferta Edukacyjna

Oddział Stacja Radegast

Miejsce Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12

tel. 42 62 005 90

e-mail:radegast@muzeumtradycji.pl

Grupy maksymalnie 30-sto osobowe.

 

Indywidualny bilet wstępu 12 zł.
Indywidualny bilet wstępu do wszystkich Oddziałów (ważny 7 dni) 20 zł.
Indywidualny bilet wstępu w każdą środę bezpłatny
Grupowy bilet wstępu (dla grup 10-25 os.) 120 zł.
Oprowadzanie kuratorskie – zwiedzenia z pracownikiem Muzeum w jęz. pl. (dla grup 10-25 os.) 150 zł.
Oprowadzanie kuratorskie – zwiedzenia z pracownikiem Muzeum w jęz. ang. (dla grup 10-25 os.)) 250zł.
Warsztaty młodzież do 19 lat w jęz. pol. (dla grup 10-25 os.) 150 zł.
Pakiet oprowadzanie + warsztaty 200 zł.
młodzież do 19 lat w jęz. pol.
(dla grup 10-25 os.)
Zajęcia prowadzone przez 100 zł.
pracownika poza Muzeum
Oprowadzanie po terenie byłego getta     (2-3h; dla grup 10-25 os.) 600 zł.
Wizyta studyjna obejmująca: warsztaty + oprowadzanie po terenie byłego getta w jęz. pol. (4-6h; dla grup 10-25 os.) 800 zł.
Wizyta studyjna obejmująca: warsztaty + oprowadzanie po terenie byłego getta w jęz. ang. (4-6h; dla grup 10-25 os.) 1000 zł.
Bilet na wydarzenie organizowane przez Muzeum według cen zawartych w ofercie
Udział w spacerze 10 zł.

 

OFERTA EDUKACYJNA – KLASY VII-VIII/SZKOŁY PONADPODSTAWOWE


GETTO ŁÓDZKIE 1940-1944
Czas trwania: 60 minut,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: 13+,
miejsce: al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12.

 

Getto łódzkie było pierwszym w pełni odizolowanym od reszty miasta gettem powstałym na obszarze tzw. Kraju Warty, a jednocześnie największym, po warszawskim i jedynym które przetrwało prawie do końca okupacji niemieckiej na ziemiach Polski. Utworzone w dzielnicach Stare Miasto i Bałuty stanowi obraz niewolniczej pracy w resortach oraz walki o przetrwanie tysięcy niewinnych ludzi.  Uczestnicy warsztatu zdobywają wiedzę samodzielnie pod kierunkiem edukatora wypełniając karty pracy.


OBÓZ CYGAŃSKI W GETCIE 1941–1942
Czas trwania: 60 minut,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: 13+.
 

Obóz cygański w Łodzi (Zigeunerlager in Litzmannstadt) był pierwszym miejscem ścisłego odosobnienia, przeznaczonym wyłącznie dla Romów i Sinti na okupowanych ziemiach polskich. Zajęcia przedstawiają historię Romów i Sintii deportowanych do łódzkiego getta w kontekście eksterminacji tej grupy narodowej w okresie II wojny światowej. Uczestnicy podzieleni na grupy, opracowują materiał na podstawie kart pracy pod kierunkiem edukatora.

 

*Zajęcia mogą odbyć się w przestrzeni wystawy stałej w Kuźni Romów – ul. Wojska Polskiego 84.


NIEŻYDOWSKIE OBOZY W GETCIE ŁÓDZKIM
Czas trwania: 60 minut,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: 13+,
miejsce: al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12.
 

W okresie istnienia getta funkcjonowały w nim dwa obozy, tzw. obóz cygański oraz Obóz  Izolacyjny  dla  młodych  Polaków  Policji  Bezpieczeństwa   w   Łodzi. Obóz dla Romów i Sinti był pierwszym na ziemiach okupowanej Polski miejscem odosobnienia tej grupy narodowej. Obóz dla dzieci polskich przy ulicy Przemysłowej w Łodzi,  był zaś jedynym na tym obszarze tego typu miejscem odosobnienia.  Uczestnicy warsztatów poznają, dzięki samodzielnej pracy z relacjami i fotografiami, historię tych miejsc oraz losy ich więźniów. 


ZAGŁADA W TEKSTACH KULTURY
Czas trwania: 60 minut,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: 13+,
miejsce: al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12.
 

Po Zagładzie pozostały wiersze, dzienniki, rysunki i wiele innych form, które pozwalają wyrazić ludzkie emocje. Czy ich autorzy chcieli również powiedzieć nam coś więcej? Pozostawione rzeczy, będąc współcześnie elementami kultury, są często jedynym świadectwem życia zamordowanych ludzi w gettach i obozach. W trakcie warsztatów uczestnicy pod kierunkiem edukatora dokonają analizy wybranych dzieł powstałych w getcie łódzkim, w kontekście Zagłady. 


ANTYSEMITYZM
Czas trwania: 60 minut,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: 13+,
miejsce: al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12.
 

Współcześnie odnotowujemy wiele przejawów antysemityzmu w swoim najbliższym otoczeniu. Zajęcia obejmują przedstawienie źródeł, historii i mechanizmów tego zjawiska. Skonfrontowanie materiałów historycznych z współczesnymi przykładami przejawów antysemityzmu pozwoli na samodzielnie rozpoznanie zachowań i postaw o charakterze antysemickim przez uczestników. Warsztaty obejmują pracę z kartami pracy pod kierunkiem edukatora.

OFERTA EDUKACYJNA – OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM


ODDZIAŁ STACJA RADEGAST
Czas trwania: 60 minut,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: 13+,
miejsce: al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12.
 

Zwiedzanie z przewodnikiem stanowi podstawowe narzędzie edukacyjne Muzeum, ważne ze względu na szczególny charakter miejsca pamięci. Celem oprowadzania jest zapoznania uczestników z historią Stacji Radegast w kontekście dziejów getta łódzkiego. Podczas zwiedzania uczestnicy mają możliwość poznania topografii getta łódzkiego, dzięki historycznej makiecie dostępnej w budynku ekspozycyjnym.

 

*Zwiedzanie odbywa się na terenie otwartym. 


KUŹNIA ROMÓW
Czas trwania: 60 minut,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: 13+,
miejsce: ul. Wojska Polskiego 84.

 

Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy Obóz cygański w getcie łódzkim, poświęconej pierwszemu miejscu ścisłego odosobnienia, przeznaczonemu wyłącznie dla Romów i Sinti na okupowanych ziemiach polskich. Ważnym elementem oprowadzania jest spacer granicami obozu, ze wskazaniem pozostałych budynków historycznych.

 

 *Zwiedzanie odbywa się na terenie otwartym.

OFERTA EDUKACYJNA – WIZYTA STUDYJNA


Czas trwania: 4-6 godz.
koszt: 800 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: 13+,
miejsce: al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12.

 

Celem pobytu studyjnego jest zapoznanie jego uczestników z historią Stacji Radegast oraz dziejami getta i jego znaczeniem w polityce eksterminacyjnej prowadzonej przez III Rzeszę. Wizyta studyjna obejmująca zajęcia teoretyczne oraz aktywne zwiedzanie. Jest przeznaczona dla grup które mają potrzebę kompleksowego poznania zagadnienia Zagłady. Edukacja w oryginalnych przestrzeniach miejsc pamięci pozwala w pełni uzmysłowić sobie ogrom tragedii Holokaustu. Pobyt studyjny obejmuje wizytę i zajęcia w Muzeum Stacji Radegast oraz zajęcia w przestrzeni dawnego getta.

*Rezerwacja maksymalnie na 14 dni przed planowanym terminem

OFERTA EDUKACYJNA – PRELEKCJE HISTORYCZNE


GETTO ŁÓDZKIE
Czas trwania: 60 minut,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: 18+, seniorzy
miejsce: al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12.

 

Dzieje  getta łódzkiego  (Litzmannstadt-Getto)  stanowią  punkt  zwrotny  historii  lokalnej społeczności żydowskiej. W okresie jego funkcjonowania w latach 1940-1944 przeszło przez nie blisko 200 tys. Żydów, którzy w większości zmarli w wyniku panujących w nim złych  warunków,  bądź  niewolniczej  pracy  lub  zostali  wywiezieni  i  zamordowani  w obozach zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem i Auschwitz-Birkenau. W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane najważniejsze aspekty funkcjonowania dzielnicy zamkniętej, na podstawie fotografii, planów i dokumentów archiwalnych.


STACJA RADEGAST
Czas trwania: 60 minut,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: 18+, seniorzy
miejsce: al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12.

 

Stacja  Radegast  w  przestrzeni  dawnego  obszaru  getta  jest  miejscem  szczególnym  – świadkiem  tragedii  Żydów  w  Łodzi,  a  zarazem  dzięki  zachowanym  elementom historycznym,  połączonym  w  symboliczny  sposób  z  Pomnikiem  Zagłady Litzmannstadt Getto,  stanowi najważniejszy  nośnik  pamięci  o  Holokauście  w  Łodzi. Przedmiotem wykładu jest przedstawienie historii obszaru stacji kolejowej od lat. 20 XX w. do czasów obecnych. 


ZAGŁADA NA PROWINCJI. GETTA NA TERENIE KRAJU WARTY 1940-1942
Czas trwania: 60 minut,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: 18+, seniorzy
miejsce: al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12.

 

W rejonie centralnej Polski oraz wschodniej Wielkopolski zamknięto w gettach ponad  260  tys.  osób.  Ostateczna  Zagłada  tych  skupisk  żydowskich  rozpoczęła  się  w  październiku  1941  r.,  wraz  z  szeroko  prowadzoną  akcją  likwidacji  gett  prowincjonalnych,  poprzez  przesiedlenia  do łódzkiego  getta  oraz  deportacje  do  obozu  zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Wykład ukazuje schemat działania władz niemieckich na ziemiach okupowanych wraz z prezentacją wybranych dzielnic zamkniętych. 


OBÓZ CYGAŃSKI W GETCIE 1941–1942
Czas trwania: 60 minut,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: 18+, seniorzy
miejsce: ul. Wojska Polskiego 84.

 

Zgodnie z ideologią nazistowską, Romowie traktowani byli jako „element obcy rasowo” oraz „aspołeczny”, co zadecydowało, że grupa ta została poddana represjom ze strony państwa  niemieckiego.  Prześladowania  obejmowały  najpierw  wykluczenie  prawne,  a następnie przeniesienie i izolację w obozach przejściowych i miejscach odosobnienia. Grupa austriackich Romów licząca prawie 5 tys. osób, w tym ponad połowę stanowiły dzieci i młodzież, została deportowana do getta w Litzmannstadt. Poznanie losów tej niewielkiej społeczności  Romów  z  Burgenlandu  i  Styrii  pozwoli  zapoznać  uczestników  zajęć  z  zagładą tejże grupy w Europie.


KULMHOF – PIERWSZY NIEMIECKI OBOZU ZAGŁADY
Czas trwania: 60 minut,
koszt: 150 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: 18+, seniorzy
miejsce: al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12.

 

Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof am Ner) był pierwszym ośrodkiem masowej eksterminacji Żydów utworzonym przez Niemców na terenie okupowanej Polski i jedynym istniejącym na terenie tzw. Kraju Warty. Jego  historia  wiąże  się  bezpośrednio  z  historią  łódzkiego  getta,  skąd  deportowano przeszło 80 tys. jego ofiar. 

 

OFERTA EDUKACYJNA – SPACER PO TERENIE BYŁEGO GETTA ŁÓDZKIEGO


Czas trwania: 2-3 godz.,
koszt: 600 zł.,
grupa: do 25 osób,
wiek uczestników: 13+, seniorzy
start: al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12.

 

Getto łódzkie było pierwszym w pełni odizolowanym od reszty miasta gettem powstałym na obszarze tzw. Kraju Warty, a jednocześnie największym, po warszawskim i jedynym które przetrwało prawie do końca okupacji niemieckiej na ziemiach Polski. W trakcie spaceru zostaną pokazane najważniejsze miejsca związane z funkcjonowaniem dzielnicy zamkniętej. Szczegóły trasy są przedstawiane zainteresowanym osobom po bezpośrednim kontakcie.

OFERTA EKSPOZYCYJNA


Istnieje możliwość wypożyczenia dwóch wystaw plenerowych:

  • Stacja Radegast. Historia. Pamięć.
  • „Wygnanie nastąpiło jak grom z nieba”.  Wsiedlenia do getta łódzkiego 1942.

Wypożyczenie wystaw jest bezpłatne. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie i zależy od odległości.


KONTAKT W SPRAWIE WYPOŻYCZEŃ

e-mail: radegast@muzeumtradycji.pl

tel.: 42 620 05 90

 

OFERTA EDUKACYJNA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE


  • Zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.00
  • Rezerwacja warsztatów jest możliwa minimum 7 dni przed planowaną wizytą lub uzależnione od dostępności edukatora
  • Rezerwacja spaceru, wizyty studyjnej jest możliwa 14 dni przed planowaną wizytą
  • Zajęcia z oferty edukacyjnej odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-16.00

Kontakt: radegast@muzeumtradycji.pl; tel: 426200590