Oferta Edukacyjna

Oddział Stacja Radegast

Miejsce Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12

tel. 42 62 005 90

e-mail:radegast@muzeumtradycji.pl

Grupy maksymalnie 30-sto osobowe.

 

Warsztaty – 80 zł

Warsztaty + oprowadzanie 200 zł

Warsztaty + oprowadzanie w języku angielskim – 250 zł

Wizyta studyjna 500 zł

Wizyta studyjna w języku angielskim – 700 zł

Zwiedzanie z pracownikiem merytorycznym  -120 zł

Zwiedzanie z pracownikiem merytorycznym w języku angielskim 180 zł

Oferta kierowana jest do osób powyżej 13 roku życia.

Oferta jest realizowana w języku polski lub języku angielskim

Zajęcia poza Muzeum na terenie Łodzi – 50 zł

Udział w spacerach – 5 zł

Udział w imprezie organizowanej przez Muzeum – 5 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem stanowi podstawowe narzędzie edukacyjne placówki, ważne ze względu na szczególny charakter miejsca pamięci. Celem oprowadzania jest zapoznania uczestników z historią Stacji Radegast w kontekście dziejów getta łódzkiego. Oferta kierowana jest do osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

 

czas trwania: 1h

rezerwacja maksymalnie na 3 dni przed planowanym terminem, bądź na bieżąco w zależności od dostępności pracownika.

Stacja Radegast – pamięć miejsca i miejsce pamięci

Zajęcia przedstawiają historię Stacji Radegast w okresie funkcjonowania getta oraz powojenną historię miejsca i pamięci o getcie.

 

Getto łódzkie 1940-1944

Zajęcia przedstawiają historię getta łódzkiego.

 

„W getcie nie ma dzieci – są mali Żydzi”. Dzieci w getcie.

Zajęcia przedstawiają sytuację dzieci w getcie łódzkim, ich codzienne życie, jego warunki, konieczność pracy oraz śmierć.

 

Wsiedlenie Żydów zachodnioeuropejskich do getta łódzkiego

Zajęcia przedstawiają przyczyny, przebieg i konsekwencje wsiedlenia blisko 20 tys. grupy Żydów zachodnioeuropejskich do getta łódzkiego.

 

Obóz cygańskie w getcie 1941–1942 

Zajęcia przedstawiają historię Romów i Sintii deportowanych do łódzkiego getta w kontekście eksterminacji tej grupy narodowej w okresie II wojny światowej.

 

Obóz przy ul. Przemysłowej. Los polskich dzieci w okresie okupacji.

Zajęcia przedstawiają dzieje obozu dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej, w kontekście losów dzieci w Łodzi w okresie II wojny światowej.

 

„Życie niewarte życia?”. Los pacjentów szpitala psychiatrycznego przy ul. Wesołej.

Zajęcia przedstawiają los akcji eutanazyjnego zrealizowanej przez specjalny niemiecki oddział SS w ośrodku psychiatrycznym przy ul. Wesołej, stanowiąc przyczynek do dyskusji o historii „eutanazji” osób psychicznie chorych i upośledzonych w okresie II wojny światowej, będącej preludium Zagłady.

 

Zagłada na prowincji. Getta na terenie Kraju Warty 1940-1942

Zajęcia przedstawiają historię mniejszych getta w regionie łódzkim (Pabianic, Brzezin etc.), których historia wiąże się z gettem łódzkim, prezentując zarazem specyficzny lokalny kontekst Zagłady.

 

Kulmhof – pierwszy niemiecki obozu zagłady

Zajęcia przedstawiają historię pierwszego niemieckiego obozu zagłady zlokalizowanego 70 km od Łodzi, którego dzieje splatają się z historią getta łódzkiego z którego deportowano tysiące mieszkańców ku Zagładzie. Zajęcia są również okazją do przedstawienia Zagłady w Kraju Warty w szerszym kontekście.

 

Strategie przetrwania – strategie pomocy w getcie łódzkim

Zajęcia przedstawiają sposoby przetrwania w getcie (np. szmugiel, ucieczka) oraz reakcję ludności z poza getta na los zamkniętych w nim Żydów. Zajęcia stanowią okazję do dyskusji na temat postaw wobec Zagłady tak w przeszłości, jak i współcześnie.

 

czas trwania: 1h

rezerwacja maksymalnie na 3 dni przed planowanym terminem

 

Celem pobytu studyjnego jest zapoznanie jego uczestników z historią Stacji Radegast oraz dziejami getta i jego znaczeniem w polityce eksterminacyjnej prowadzonej przez III Rzeszę. Wizyta studyjna obejmująca warsztaty oraz aktywne zwiedzanie przestrzeni dawnego getta.

 

czas trwania: ok. 4-6h

rezerwacja maksymalnie na 14 dni przed planowanym terminem