Muzeum przy Gdańskiej

ul. Gdańska 13

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest obecnie najdłużej funkcjonującym muzeum historycznym w mieście. Jego początki sięgają roku 1959 kiedy powołano do życia Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. Na siedzibę nowej placówki wybrano budynek dawnego więzienia. Ówczesne muzeum gromadziło zbiory 

Oddział Martyrologii Radogoszcz

ul. Zgierska 147

W okresie II wojny światowej budynek dawnej fabryki Samuela Abbego służył jako męskie Rozszerzone Więzienie Policyjne dla mieszkańców Kraju Warty łamiących okupacyjne prawo niemieckie. W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 więzienie było niemym świadkiem tragicznych wydarzeń. Tuż przed wkroczeniem 

Oddział Stacja Radegast

Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12

w okresie okupacji hitlerowskiej stacja nosiła nazwę – Stacja Przeładunkowa Getta na Radogoszczu (Verladebahnhof Getto-Radegast). Była punktem przeładunkowym żywności, opału, surowców dla ludności i zakładów pracy getta oraz wyrobów wyprodukowanych przez Żydów. 

Kuźnia Romów

ul. Wojska Polskiego 84

Kuźnia Romów to niewielkie miejsce pamięci poświęcone blisko 5 tys. Romów i Sinti przywiezionych do Łodzi późną jesienią 1941 roku i osadzonych w tzw. obozie cygańskim utworzonym na wydzielonym z getta terenie. W obozie panowały tragiczne warunki bytowania. Jego funkcjonowanie zakończyła epidemia