Inne

Na tropie tajemnic łódzkich bohaterów wojennych

 

Termin realizacji:

04 maja 2021 – 30 listopada 2021

 

Całkowity koszt projektu:

24 600,00 zł

 

Wartość dofinansowania:

22 000,00 zł – dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

2600,00 zł – dotacja celowa Urzędu Miasta Łodzi.

 

Opis projektu:

Projekt pt.: “Na tropie tajemnic łódzkich bohaterów wojennych” w kreatywny i angażujący sposób przedstawia łódzkich bohaterów II wojny światowej, promując wśród adresatów projektu, mieszkańców Łodzi i regionu, postawy i wartości patriotyzmu, odwagi, poświęcenia, przywiązania do niepodległościowych tradycji Polski.

W ramach projektu opracowane zostaną:

  1. wydarzenie w formule gry miejskiej animowanej przez pracowników MTN, podczas którego zespoły współzawodniczą na ulicach Łodzi, pozyskując informacje i rozwiązując zagadki historyczne;
  2. gra miejska, bezpłatna i ogólnodostępna w formie pakietów z mapami i zadaniami, które zachęcają do rozwiązywania tajemnic bohaterów wojennych w dowolnym, dogodnym dla rodziny, klasy czy grupy przyjaciół momencie;
  3. wielkoformatowa gra planszowa, wykorzystywana podczas warsztatów rodzinnych w oddziałach MTN, pikników patriotycznych, imprez plenerowych.

Projekt rozwija wiedzę o zapomnianych często wydarzeniach II wojny światowej. W przystępnej i atrakcyjnej formie kształci kompetencje intelektualne – logiczne i analityczne myślenie, kojarzenie faktów, rozumienie związków przyczynowo-skutkowych, jak i pożądane postawy – szacunku dla lokalnej historii Łodzi i postaci, które ją tworzyły. Osadzenie gry w terenie, siatce miejskiej Łodzi, uzmysławia z kolei uczestnikom trwałą obecność śladów historii we współczesnej rzeczywistości.

 

Renowacja kufra rodziny Schwarz

 

Termin realizacji:

1 grudnia 2020 – 31 lipca 2021

 

Grantodawca:

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

 

Wartość dofinansowania:

5,000 zł

 

Opis projektu:

Projekt zakłada przeprowadzenie konserwacji i renowacji zabytkowego kufra (walizy) należących do małżeństwa Anny i Ericha Schwarz, deportowanych jesienią 1941 r. z Wiednia do getta łódzkiego. Odnaleziony na strychu jednej z łódzkich kamienic, położonej na terenie dawnego getta, kufer jest unikatowym świadectwem losu tych dwojga osób. Obecnie znajdujący się w zbiorach Muzeum obiekt jest elementem ekspozycji stałej w Oddziale Stacja Radegast. Historia tego przedmiotu jak w soczewce obrazuje losy tysięcy osób które deportowano z stacji Radegast ku Zagładzie. Jego zachowanie stanowi kluczowy element dla przekazywania świadectwa o losach osób wywiezionych z getta łódzkiego.

 

Stacja Radegast. Szlak pamięci.

Termin realizacji:

1 maja 2019 – 31 sierpnia 2019

 

Grantodawca:

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

 

Wartość dofinansowania:

4,000 zł

 

Opis projektu:

Projekt zakłada realizację trzech tablic edukacyjnych wokół Stacji Radegast, w miejscach dotychczas nieupamiętnionych, szczególnie nacechowanych historią deportacji łódzkich Żydów do obozów zagłady. Dotyczy to dawnej rampy kolejowej – miejsca deportacji ofiar, budynku nastawni kolejowej, w którym znajdował się posterunek niemieckiego dozoru policyjnego oraz nieistniejących budynków magazynowych, w których pracowali żydowscy robotnicy obsługujący przywóz i wywóz towarów z getta. Ten sposób upamiętnienia pozwoli przywrócić pamięć miejsca, przy jednoczesnym nieingerowaniu w istniejącą przestrzeń.