Łódź, ul. Wojska Polskiego 84

Kuźnia Romów

Kuźnia Romów jest jednym z zachowanych budynków dawnego obozu cygańskiego, będącego pierwszym miejscem ścisłego odosobnienia, utworzonym wyłącznie dla Romów czasie II wojny światowej. Od listopada 1941 r. przebywało w nim około 5 tys. Romów i Sinti, deportowanych z Burgenlandu na pograniczu austriacko-węgierskim. Obóz został zlikwidowany w styczniu 1942 r., w tym czasie około 800 osób zmarło w wyniku epidemii tyfusu, reszta została zamordowana w obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. We wnętrzu budynku mieści się ekspozycja poświęcona zagładzie Romów i historii obozu.

ODKRYJ ZBIORY

Ekspozycje i Wystawy