Gdańska 13
90-706 Łódź
NIP 727-10-45-107
REG. 000277799
Portiernia +48 (42) 62005-88
Sekretariat +48 (42) 62005-77
DYREKCJA+SAMODZIELNE STANOWISKA
Jacek Wawrzynkiewicz Dyrektor j.wawrzynkiewicz@muzeumtradycji.pl
dr Sylwia Wielichowska Zastępca Dyrektora, Kustosz. s.wielichowska@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-78
Monika Leszczyńska Główny specjalista ds. organizacyjno-kadrowych,    Inspektor ochrony danych kadry@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-79
Emilia Kaczmarek Główny specjalista ds. administracyjnych i projektów sekretariat@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-77
Artur  Kamiński Specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami a.kaminski@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-75
Edyta Łaszkiewicz Specjalista ds. promocji e.laszkiewicz@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-75
Piotr Grodzki Inspektor ds. BHP kadry@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-79
GŁÓWNY INWENTARYZATOR
Michał Hankiewicz Adiunkt –  Główny Inwentaryzator m.hankiewicz@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-84
DZIAŁ HISTORYCZNY +48 (42) 62005-85
Agnieszka Pawlak – Damska Adiunkt a.pawlak@muzeumtradycji.pl
dr Sebastian Adamkiewicz Adiunkt s.adamkiewicz@muzeumtradycji.pl
DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY +48 (42) 62005-72
Anna Małkiewicz Główna Księgowa ksiegowosc@muzeumtradycji.pl
Regina Nowak Specjalista ds. płacowo-księgowych place@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-73
Adam Nowak Specjalista ds. finansowo-księgowych a.nowak@muzeumtradycji.pl
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY +48 (42) 62005-99
Ireneusz Żukowski – Mozer Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego administracja@muzeumtradycji.pl
Elżbieta Karasiewicz Starszy referent d/s adm. – gosp. administracja@muzeumtradycji.pl
Włodzimierz Nowak Specjalista ds. transportu – kierowca
Anna Terka Sprzątaczka
Józef Piecyk Specjalista – rzemieślnik
DZIAŁ EDUKACYJNY +48 (42) 62005-71
Kamila Lutek – Urbaniak Kustosz –  Kierownik Działu Edukacyjnego k.lutek@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-70
Konrad Czernielewski Starszy Kustosz konrad.c@muzeumtradycji.pl
Andrzej Kacperski Starszy Kustosz a.kacperski@muzeumtradycji.pl
Grzegorz Wróbel Kustosz g.wrobel@muzeumtradycji.pl
Piotr Spólnicki Adiunkt  p.spolnicki@muzeumtradycji.pl
Renata van de Klashorst Kwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnych +48 (42) 62005-74
Alicja Zielewska Kwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnych +48 (42) 62005-74
Monika Cichawa Kwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnych +48 (42) 62005-74
ODDZIAŁ MARTYROLOGII RADOGOSZCZ
Przemysław Stępień Adiunkt – Kierownik Oddz. Radogoszcz   i    p.o. Kierownika Działu Zbiorów p.stepien@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-83
Wojciech Źródlak Kustosz ‚+48 (42) 62005-81
Sławomir Gawlik Kustosz – Biblitekarz s.gawlik@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-81
dr Agnieszka Jędrzejewska Kustosz dyplomowany a.jedrzejewska@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-81
Katarzyna Mateja – Maracz Adiunkt k.mateja-maracz@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-81
dr Katarzyna Czekaj – Kotynia Adiunkt k.czekaj-kotynia@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-81
dr Jakub Parol Asystent muzealny j.parol@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-81
Jadwiga Pińkowska Przewodnik muzealny  j.pinkowska@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-81
Beata Kwapisz Kwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnych, Archiwista zakładowy +48 (42) 62005-81
Ewa Karkowska Kwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnych
Tomasz Karkowski Specjalista – rzemieślnik +48 (42) 62005-90
DZIAŁ ZBIORÓW
dr Karol Jadczyk Kustosz k.jadczyk@muzeumtradycji.pl
Dariusz Marciniec Kustosz d.marciniec@muzeumtradycji.pl
Paulina Wach Konserwator zbiorów p.wach@muzeumtradycji.pl +48 (42) 62005-81
Magdalena Młynarska Kustosz m.mlynarska@muzeumtradycji.pl
ODDZIAŁ STACJA RADEGAST
Izabela Terela Kustosz-  Kierownik Oddziału Stacja Radegast i. terela@muzeumtradycji.pl
Andrzej Grzegorczyk Kustosz a.grzegorczyk@muzeumtradycji.pl
Mateusz Jaśkiewicz Asystent muzealny m.jaskiewicz@muzeumtradycji.pl
Artur Kołodziejczyk Asystent muzealny a. kolodziejczyk@muzeumtradycji.pl
Bogdan Galas Przewodnik muzealny b.galas@muzeumtradycji.pl
Tomasz  Pluta Specjalista ds. technicznych i transportu