Obóz cygański w getcie łódzkim

Obóz cygański w getcie łódzkim

Za nami wernisaż wystawy “Obóz cygański w getcie łódzkim”.
Zapraszamy do bezpłatnego oglądania.
Przypominamy, że ekspozycję można odwiedzać po wcześniejszym umówieniu sie pod numerem 426200590
5 listopada 2021 r. przypada 80. rocznica pierwszej deportacji Romów i Sinti (pochodzących z terenów okupowanej przez Niemcy Austrii) do utworzonego w getcie łódzkim obozu cygańskiego (niem. Zigeunerlager). W efekcie deportacji w dniach 5-9 listopada 1941 r. do Łodzi przywieziono ok. 5 tysięcy ludzi, których zamknięto w kwartale dzisiejszych ulic: Wojska Polskiego, Obrońców Westerplatte, Starosikawska i Głowackiego.
Na niewielkiej przestrzeni, w której znajdowało się zaledwie 15 budynków więźniowie obozu, z których większość stanowiły dzieci, cierpieli z powodu głodu, ciasnoty oraz nieodpowiednich warunków sanitarnych. Doprowadziło to do wybuchu epidemii tyfusu, na który zmarło około 700 osób. Pozostałych przy życiu więźniów wywieziono, a następnie zamordowano w obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem w grudniu i styczniu 1942 r. Najprawdopodobniej nikt z więźniów obozu nie przeżył II wojny światowej.