POSTĘPOWANIE POWYŻEJ LUB RÓWNE KWOCIE 130 000 PLN

Modernizacja kanalizacji zewnętrznej wodno – ściekowej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz ” prowadzonego w formule zaprojektuj i wybuduj.” ZP II/2023

 

Modernizacja kanalizacji zewnętrznej wodno – ściekowej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz ”  prowadzonego w formule zaprojektuj i wybuduj. ZP I/2023

 

Plan Zamówień Publicznych 2023 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ochrona osób i mienia w obiektach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13

 

Modernizacja kanalizacji zewnętrznej wodno – ściekowej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz prowadzonego w formule zaprojektuj i wybuduj. ZPIII/2022

 

Modernizacja kanalizacji zewnętrznej wodno – ściekowej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz prowadzonego w formule zaprojektuj i wybuduj

 

Plan Zamówień Publicznych 2022 r. – Aktualizacja

 

Plan Zamówień Publicznych 2022 r.

 

Ochrona osób i mienia w obiektach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13

 

Przetarg nieograniczony na przygotowanie, wykonanie i montaż elementów wystawy w przestrzeni wystawienniczej Oddziału Martyrologii Radogoszcz – ostatni etap realizacji wystawy pn.:

„Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej”

Znak sprawy: ZP/1/2020

 

Informacja o wyborze w trybie postępowania z wolnej ręki

 

Plan Zamówień Publicznych 2020 r., pow. 30 000 euro

 

Ochrona osób i mienia w obiektach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13