Drogi do niepodległej 1791-1921

Miejsce prezentacji: Gdańska 13

BEZPŁATNA

 

Wystawa stała „Drogi do niepodległej 1791-1921” jest pasjonującą i pouczającą wyprawą w przeszłość narodu polskiego. Zasadniczy cel, który jej przyświeca to prezentacja zmagań, trudów i ofiar poniesionych przez Polaków w imię wolnego i niepodległego państwa.

Punktem wyjścia jest ukazanie prób zreformowania I Rzeczypospolitej, podjętych u schyłku osiemnastego wieku, podczas prac sejmu czteroletniego, zwanego Wielkim (1788-1792). Przedstawiamy okoliczności powstania najważniejszego owocu prac legislacyjnych tych lat  – Konstytucji 3 maja 1791 r., Konstytucji, która dla przyszłych pokoleń Polaków będzie symbolem walki o naprawę ojczyzny i jej pełną suwerenność. Na początku ekspozycji ukazane są zatem wypadki, które doprowadziły do zniknięcia Polski z mapy Europy, a następnie przedstawione są działania Polaków, które ostatecznie doprowadziły 11 listopada 1918 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa przybliża kluczowe wydarzenia i postaci (zarówno z życia politycznego, jak i kulturalnego) z tego 123-letniego okresu niebytu państwa polskiego.