Ewolucja polskiego żołnierza XVIII-XX w.

Ewolucja polskiego żołnierza XVIII-XX w.

Wystawa powstała w oparciu o zbiory MTN, pokażemy na niej jak zmieniało się uzbrojenie i umundurowanie polskiego żołnierza od przełomu XVIII i XIX wieku po okres II wojny światowej. Taki przedział czasowy został wymuszony eksponatami, które posiadamy w zbiorach. Mamy wiele pamiątek dotyczących historii polskiego czynu zbrojnego, związanych z okresem jaki zostanie zaprezentowany na wystawie.
Wystawa ta będzie wyjątkowa, ponieważ zostanie na niej zaprezentowanych wiele eksponatów, które do tej pory nigdy nie były prezentowane na żadnej wystawie. Na ekspozycji znajdzie się wiele pamiątek po konkretnych żołnierzach m.in. płaszcz i kurtka mundurowa Antoniego Bara – legionisty polskiego; kurtka PWK Jadwigi Reder – powstańca warszawskiego; kurtka mundurowa i inne przedmioty po Aleksandrze Gertnerze – pilot RAF, uczestnik nalotów na Niemcy w 1945 r.
Wystawa zostanie podzielona na trzy okresy w następujący sposób:
Część 1 – Wprowadzenie do wystawy z osią czasu i filmem – momenty przełomowe w rozwoju polskiego żołnierza od XI wieku po XVIII wiek. Broń biała z XVIII w. oraz broń palna i biała, a także elementy umundurowania i pamiątki patriotyczne z XIX wieku.
Część 2 – Polski żołnierz w latach 1900-1939, ze szczególnym uwzględnieniem broni palnej używanej w tym okresie oraz polskich organizacji paramilitarnych, Legionów Polskich i Przysposobienia Wojskowego Kobiet.
Część 3 – Polski żołnierz w latach 1939-1945, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Armii Krajowej oraz walki Polaków na frontach II wojny światowej: prezentacja pamiątek i oryginalnych mundurów z różnych formacji wojskowych.