Historia-Propaganda-Sztuka. Na skrzyżowaniu.

Historia-Propaganda-Sztuka. Na skrzyżowaniu.

OPIS:

Sztuka bywa wyrazicielem piękna i estetyki. Bywa myślą zaklętą w alegorie i symbole. Bywa niezwykłą opowieścią o świecie. Bywa też jednak narzędziem do utrwalania w świadomości społecznej ideologii i poglądów. Tak wykorzystywały ją ustroje totalitarne i autorytarne, które nadawały jej charakter szczególnego nośnika treści propagandowych.

Niniejsza wystawa pt.: „Historia-Propaganda-Sztuka. Na skrzyżowaniu”, prezentuje wybrane obrazy powstałe w okresie PRL, które tworzone były dla dawnego Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego i znajdują się w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Prezentują one różne wydarzenia historyczne i postaci ważne dla komunistycznej propagandy. Przez ich pryzmat autorzy ekspozycji chcieli spojrzeć na to w jaki sposób w tamtych czasach patrzono na historię, jak chciano o niej mówić, jaki przekaz kierowano do społeczeństwa. Celem wystawy nie jest zatem apologetyczne podejście do tych dzieł, nie jest skupienie się na ich wartości artystycznej, ale pokazanie sztuki jako elementu wielkiej machiny narracyjnej w Polsce Ludowej. Zaprezentowane zostaną prace przedstawicieli łódzkiej szkoły realizmu: Wiesława Garbolińskiego („Więźniowie polityczni”, 1960), Jerzego Krawczyka (m.in. „Kryzys”, 1960), Benona Liberskiego (m.in. „Łódź”, 1975), Józefa Skrobińskiego („Rok 1905 – Włókniarki”) oraz Barbary Szajdzińskiej-Krawczyk („Manifestacja 1905 roku”).


TWÓRCY WYSTAWY:
Dyrektor Muzeum: Jacek Wawrzynkiewicz
Zespół kuratorski:
dr Sebastian Adamkiewicz
Agnieszka Pawlak-Damska
Maria Szulc
Aranżacja i opracowanie graficzne:
Edyta Łaszkiewicz
Zdjęcia obrazów:
Mateusz Jan Kowalski
Przygotowanie eksponatów:
Piotr Czapliński
Anna Karbowiak
Katarzyna Mateja-Maracz
Magdalena Młynarska
Paulina Wach
Montaż i przygotowanie ekspozycji:
Józef Piecyk
Monika Cichawa
Jan Cichowicz
Tomasz Karkowski
Agata Markiewicz-Nowak
Tomasz Pluta
Piotr Spólnicki
Przemysław Stępień
Promocja:
Artur Kamiński

Wystawa pt.: „Historia-Propaganda-Sztuka. Na skrzyżowaniu” prezentowana była do końca października 2023 roku w oddziale MTN w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 13.

TOWARZYSZĄCA WYSTAWIE PUBLIKACJA PT.: „HISTORIA-PROPAGANDA-SZTUKA. NA SKRZYŻOWANIU” JEST DO NABYCIA W ODDZIAŁACH MTN W ŁODZI ORAZ ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY.