Kampania 1939 roku w świetle polskiej sztuki filmowej

Wystawa Wrzesień 1939 roku w polskim filmie fabularnym przedstawi wydarzenia okresu
kampanii obronnej ukazane w klasycznych pozycjach rodzimej kinematografii. Od ataku na
Westerplatte i Pocztę Polską w Gdańsku, poprzez obronę stolicy i walki z wrogiem, po
zakończenie nierównych zmagań i przejście do innych form przeciwstawiania się
przeciwnikowi.
Do jednych z najbardziej interesujących eksponatów prezentowanych na wystawie Wrzesień
1939 roku w polskim filmie fabularnym należą: polska bandera wojenna ze zbiorów
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz polska skrzynka pocztowa z Wolnego
Miasta Gdańska będąca własnością Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
Bandera została przekazana przez dowództwo garnizonu szwedzkiej marynarki wojennej w
Karlskronie, a umieszczony na niej orzeł jest wzoru który obowiązywał na banderach
wojennych od 10 lutego 1920 roku do 28 marca 1930 roku.
Równie ciekawym eksponatem jest skrzynka Poczty Polskiej z Gdańska. Tę polskim
pocztowcom udało się uratować, pozostałe zostały już 1 września 1939 roku zdjęte przez
Niemców z budynków i zniszczone.