Kufer rodziny Schwarz

Elementem ekspozycji Stacji Radegast jest oryginalna walizka, własność Anni i Ericha Schwarz (prawdopodobnie byli małżeństwem). Przesiedleni transportem z Wiednia w dniu 29 października 1941 r. do getta łódzkiego, gdzie zostali zameldowani przy ulicy Brzezińskiej 35/11. Zgodnie z danymi na listach transportowych Anni (ur. 1910) była krawcową, zaś Erich (ur. 1894) był technikiem maszyn. Zostali wywiezieni do obozu zagłady Kulmhof  w Chełmnie nad Nerem 14 maja 1942 r. Walizka został znaleziony wiele lat po wojnie na strychu jednej z łódzkich kamienic przy ul. Organizacji WiN.