KUŹNIA ROMÓW – ul. Wojska Polskiego 84

KUŹNIA ROMÓW – ul. Wojska Polskiego 84

Kuźnia Romów to niewielkie miejsce pamięci poświęcone blisko 5 tys. Romów i Sinti przywiezionych do Łodzi późną jesienią 1941 roku i osadzonych w tzw. obozie cygańskim utworzonym na wydzielonym z getta terenie. W obozie panowały tragiczne warunki bytowania. Jego funkcjonowanie zakończyła epidemia tyfus, która wybuchła w połowie listopada 1941. W styczniu Romowie wywiezieni zostali do tworzonego miejsca zagłady w Chełmnie nad Nerem i zamordowani. Na terenie dawnego obozu cygańskiego znajduję się do dnia dzisiejszego budynek kuźni (ul. Wojska Polskiego 84). Został on zaadoptowany w 2009 r. do celów ekspozycyjnych.

 

Budynek można zwiedzać po uprzednim umówieniu się:

tel. 42 62 005 90

e-mail:radegast@muzeumtradycji.pl

Leave a Reply