Pomnik Zagłady Litzmannstadt Getto

Pomnik Zagłady Litzmannstadt Getto

Pomnik Zagłady Litzmannstadt Getto stanowi wyjątkowy w skali europejskiej przykład formy kommemoratywnej. Powstały w 2004 r. obiekt upamiętnia Zagładę blisko 200 tys. Żydów skoncentrowanych w najdłużej funkcjonującym, a zarazem drugim, co do wielkości getcie utworzonym przez Niemców na ziemiach polskich. Założenie pomnikowe składa się z jedynego zachowanego zabytkowego budynku magazynowego Stacji Radegast powstałego w 1941 r., Tunelu Deportowanych (we wnętrzu którego prezentowane są listy transportowe ofiar Zagłady), zwieńczonego Kolumną Pamięci, w której znajduje się symboliczny Hol Miast. Elementem pomnika są również macewy z nazwami obozów koncentracyjnych i zagłady do których deportowano Żydów z getta łódzkiego. Ekspozycje uzupełnia pochodząca z 1944 r. lokomotywa wraz z wagonami.