Wystawa czasowa „Odbitki prawdy”

Wystawa „Odbitki prawdy” zapoznaje nas z poezją Karoliny Kusek oraz ilustracjami  Joanny Hrk. Ilustracje Joanny Hrk wykonane są w technice, którą sama autorka nazywa fotoilustracją.

Jest to rodzaj fotografii wieloelementowej, która  składa się z wielu zdjęć złożonych w jedną całość. Za pomocą komputera niweluje się ślady mistyfikacji fotomontażu. Ilustracje przyjmują formę starych fotografii ukazujących dzieci w świecie metafory ikonokrafii wojennej i dziecięcej.

Zdjęcia ze starych albumów rodzinnych , bohaterów wierszy pojawiają się w odrealnionych scenach, gdzie najważniejsze staje się przechodzenie jednej materii w drugą, łączenie , przenikanie się form i kształtów, oraz gra symboli i obrazów.

Fotoilustracje pochodzą z trzyjęzycznej publikacji albumowej “dzieci Marsa” zawierającej 50 wierszy Karoliny Kusek i ilustracje Joanny Hrk, wydanej w 2016r.

Leave a Reply