30 sierpnia 2017 roku Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi podpisało umowę z Instytucją Zarządzająca RPO. W marcu 2018 rozpoczęto inwestycje związane z projektem „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną. Projekt jest realizowany w ramach RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 – „Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury-Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Inwestycje obejmują dwa Oddziały Muzeum: Oddział Martyrologii Radogoszcz oraz Oddział Stacja Radegast.

Wykonawcą prac w Oddziale Martyrologii Radogoszcz w ramach projektu jest Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski. Zakres i harmonogram prac remontowych przestawia się następująco: