Uroczysty jubileusz 60-lecia Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Uroczysty jubileusz 60-lecia Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

W ostatni czwartek (24.10.2019) w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowa 60-lecia Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. W czasie jej trwania Muzeum odznaczone zostało przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrnym medalem Gloria Artis. Jesteśmy tym samym pierwszym łódzkim muzeum nagrodzonym tym ważnym dla instytucji kultury odznaczeniem.

Oprócz tego – decyzją Prezydenta RP – medalami za długoletnią służbę odznaczeni zostali nasi pracownicy: starszy kustosz Konrad Czernielewski, starszy kustosz Andrzej Kacperski, kustosz Grzegorz Wróbel, pracownik działu księgowego Adam Nowak oraz emerytowany kierownik działu administracyjnego Ireneusz Żukowski-Mozer. Muzeum postanowiło nagrodzić zaś pamiątkowymi medalami naszych przyjaciół i instytucje wspierające naszą działalność. Nagrodzonych zostało blisko 70 osób prywatnych, organizacji społecznych i instytucji.

W trakcie uroczystości zaprezentowany został film dokumentalny dotyczący historii i współczesności Muzeum Tradycji Niepodległościowych oraz Księga Jubileuszowa zredagowana przez kustosz dr Sylwię Wielichowską. Księga zawiera artykuły popularnonaukowe dotyczące przeszłości muzeum, wywiady, fotografie oraz pieczołowicie sporządzoną listę pracowników od 1959 roku, aż do czasów współczesnych. Serdecznie dziękujemy za wszystkie prezenty, listy gratulacyjne i wyrazy uznania. Wszystkie otrzymane powinszowania umieszczamy poniżej.