Zbiory MTN

Łódź, ul. Zgierska 147
Łódź, ul. GDAŃSKA 13

W ostatnim czasie Muzeum Tradycji Niepodległościowych udało się nabyć kilkadziesiąt cennych eksponatów i replik doskonale wkomponowujących się w profil Muzeum. Ich chronologia jest bardzo różna, począwszy od II poł. XIX w. do czasów II wojny światowej. Z oryginalnych zabytków związanych walkami narodowowyzwoleńczymi Polaków w XIX w. warto zwrócić uwagę na szczypce (formę) do odlewania ołowianych kul oraz ładowniczkę na kapiszony z okresu Powstania Styczniowego. Z kolei do tradycji odrodzonego po 123 latach niewoli Wojska Polskiego nawiązuje zbiór 19 fotografii pocztówkowych (format 9×14) 28 Pułku Strzelców Kaniowskich z okresu jego pobytu w 1919-1920 na Litwie oraz zegar stanowiący element polskiej radiostacji wojskowej RKD (Radiostacja Korespondencyjna Dywizji), produkowanej od 1928 roku przez Państwową Wytwórnię Łączności. Z czasów dwudziestolecia międzywojennego pochodzi jeszcze jeden niezwykle unikatowy eksponat otrzymany w darze od jednego z łódzkich kolekcjonerów. Jest nim niewielki fragment całunu z trumny Józefa Piłsudskiego z przytwierdzonymi pozłacanymi inicjałami JP. Przykryte nim były zwłoki Marszałka na platformie klejowej, którą w nocy z 17 na 18 V 1935 r. przetransportowane zostały z Warszawy do Krakowa, gdzie odbył się ich uroczysty pogrzeb

Dział Zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, udostępnianiem, popularyzacją oraz przechowywaniem zabytków związanych z walkami niepodległościowymi Polaków od Insurekcji Kościuszkowskiej po czasy współczesne. Dużą część zbiorów stanowią również obiekty obrazujące martyrologię Polaków oraz pamiątki dotyczące historii Łodzi i regionu łódzkiego. Kolekcja jest stale powiększana i uzupełniana o nowe nabytki. W związku z tym Dział Zbiorów przyjmuje dary, które są zgodne z profilem istniejącej już kolekcji. Zachęcamy wszystkich, którzy są w posiadaniu obiektów obrazujących powyżej opisaną tematykę do przekazywania ich Muzeum. Pozwoli to na profesjonalne zabezpieczenie i konserwację pamiątek.

Procedura przekazania obiektów wymaga spisania protokołu przejęcia dobra kultury; następnie zbiera się Komisja ds. Kwalifikacji i Wyceny, która szacuje wartość i podejmuje decyzję czy dana pamiątka kwalifikuje się do przyjęcia do zbiorów Muzeum. W przypadku niezakwalifikowania obiektu, przedmiot zostanie zwrócony Darczyńcy w terminie do 60 dni od dnia posiedzenia Komisji. Jeśli pamiątka kwalifikuje się do przyjęcia do zbiorów, Darczyńca podpisuje Umowę Darowizny oraz Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Po zakończeniu procedury przekazania, obiekt trafia do muzealnych magazynów, gdzie jest pieczołowicie przechowywany zgodnie z wszelkimi standardami Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Kontakt:
Oddział Martyrologii Radogoszcz ul. Zgierska 147
zbiory@muzeumtradycji.pl

W związku z trwająca modernizacją wypożyczenia niestety nie są w chwili obecnej możliwe.