Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 2020 r. nabyło do swoich zbiorów niezwykle cenne obiekty historyczne, pochodzące z okresu od XIX w. do lat 90-tych XX w.

Najstarszym przedmiotem nabytym w bieżącym roku jest pistolet kapiszonowy kawalerii austriackiej M1859 systemu Lorentz. Z 1897 r. pochodzi fotografia wykonana przez Bronisława Wilkoszewskiego podczas konsekracji kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi.

Z okresu I wojny światowej pochodzi unikalny album z fotografiami, wykonanymi przez niemieckiego żołnierza 21. pułku ułanów im. cesarza Wilhelma II w okresie od października 1914 do czerwca 1915 r. Jest to niezwykle cenne źródło ikonograficzne dla miast i miasteczek z regionu łódzkiego, takich jak Łowicz, Skierniewice, Babsk oraz Iłów.

W 2020 r. przypadła 100. rocznica bitwy warszawskiej oraz odbył się szereg wydarzeń związanych z upamiętnieniem wojny polsko-bolszewickiej. Do zbiorów Muzeum trafiły pamiątki po żołnierzach biorących udział zarówno w owej wojnie, jak i „walkach o granice” – kanoniera 8. pułku artyleri i Bohdana Grodzickiego, żołnierzy 4. pułku piechoty Legionów Teodora i Jerzego Pawłowskich oraz żołnierza 3. pułku Strzelców Podhalańskich Władysława Krzemińskiego.

Muzeum weszło w posiadanie materiałów związanych z osobą Władysława Barańskiego (1922-2014) – byłego żołnierza Armii Krajowej, nauczyciela, uczestnika ROPCiO i członka KSS KOR, internowanego w stanie wojennym, w latach 90-tych XX wieku przewodniczącego Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Wśród owych materiałów znajdują się m.in. protokół z przeszukania mieszkania dokonanego w grudniu 1946 r. przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi oraz decyzja o internowaniu, wydana w dniu 13 grudnia 1981 r. Okres internowania został przez W. Barańskiego opisany w maszynopisie pt. „Wspomnienia internowanego” z 1983 r., który Muzeum również nabyło.

Do działu ikonografii zostały zarejestrowane zdjęcia związane z historią Łodzi. Sugestywnie dokumentują one przemiany miasta oraz życia codziennego jego mieszkańców w II połowie XX wieku. Najliczniejszy zbiór stanowi kolekcja 115 fotografii z lat 1950-1985 autorstwa Eugeniusza Hanemana (1917-2014) – fotografia Powstania Warszawskiego, członka Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, wykładowcy fotografii w łódzkiej Szkole Filmowej. Pozostałe nowo zarejestrowane fotografie dokumentują m.in. wizytę papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1987 r., okres kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w czerwcu 1989 r. oraz okres kampanii prezydenckiej w listopadzie 1990 r.

Z historią Łodzi związane są również elementy kraty z kanału rzeki Bałutki, zamontowanej przez Niemców w okresie II wojny światowej w celu uniemożliwienia Żydom ucieczki z getta łódzkiego.