W związku z modernizacją budynku administracyjno-magazynowego w Oddziale Martyrologii Radogoszcz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi powstała Pracownia Konserwacji Zbiorów. Pomieszczenie wyposażone jest w wyspecjalizowany sprzęt, niezbędny do przeprowadzania wszystkich zabiegów konserwatorsko-restauratorskich na zabytkach. Są to między innymi maszyna do uzupełniania masą papierową, stół niskociśnieniowy do dublażu, stół podświetlany do precyzyjnej naprawy ubytków i przedarć w papierze, stanowisko Bookkepper do bezwodnego odkwaszania, nowoczesny system odciągowy oraz wiele innych.  W pracowni odnawiane są obiekty na podłożu papierowym, pergaminowym i skórzanym. Konserwacji i restauracji poddaje się takie zabytki jak: dokumenty, mapy, afisze, plakaty, grafiki, rysunki, pocztówki, fotografie, negatywy, książki. Obiekty wykonane są rozmaitymi technikami artystycznymi, mają różne formaty, a ich stan zachowania jest indywidualny i w dużej mierze zależy od ich historii. Pracownia ma pod swoją opieką także zbiór obrazów, rzeźb, broni, mebli, sztandarów, odzieży i wiele innych eksponatów związanych z walką narodowowyzwoleńczą Polaków od Powstania Kościuszkowskiego po czasy współczesne. Oprócz konserwacji zniszczonych artefaktów pracownia zajmuje się również przygotowywaniem zabytków do wystaw oraz wypożyczeń. Do obowiązków konserwatora należy także wykonywanie teczek, opakowań ochronnych, passe-partout na pojedyncze obiekty lub grupy obiektów, sporządzanie ekspertyz, dokumentacji konserwatorskich jak i kontrola warunków klimatycznych w magazynach i ekspozycji zbiorów.