Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Tułacze. Wysiedlenia z ziem polskich inkorporowanych do III Rzeszy podczas II wojny światowej”

Celem konferencji jest upowszechnienie badań naukowych dotyczących akcji wysiedleńczych prowadzonych przez Niemców na terenach inkorporowanych do III Rzeszy oraz historii osób wysiedlonych.

Wśród referentów znajdą się historycy, badacze, muzealnicy z najważniejszych ośrodków w Polsce.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Paweł Machcewicz (Polska Akademia Nauk).

Rejestracja na konferencję: k.czekaj-kotynia@muzeumtradycji.pl; 42 620 05 83 lub

FORMULARZ

Udział w konferencji jest bezpłatny!