Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi prowadzi również działalność wydawniczą. W swojej ofercie posiada: publikacje historyczne, słuchowiska oraz gry edukacyjne. Zakupu prezentowanych wydawnictw można dokonać w oddziale przy ulicy Gdańskiej 13, lub podczas targów, pikników, eventów, w których bierzemy udział.
Muzeum prowadzi także sprzedaż wysyłkową wydawnictw. Cena detaliczna każdego z wydawnictw przeznaczonych do sprzedaży, podana jest  w jego opisie. Aby zakupić wybrane wydawnictwa, należy na adres p.stepien@muzeumtradycji wysłać następujące informacje:
– tytuł wydawnictwa i ilość poszczególnych egzemplarzy;
– pełne dane do korespondencji (tj. imię i nazwisko/nazwa firmy, miejscowość + kod pocztowy, ulica + numer domu/lokalu).
– informacje o konieczności wystawienia dokumentu sprzedaży (faktura VAT).
Zakupione wydawnictwa będą wysyłane niezwłocznie po uiszczeniu przez kupującego należnej sumy, którą prosimy wpłacać na rachunek bankowy ING Bank Śląski nr 95 1050 1461 1000 0023 1245 7167. W tytule przelewu prosimy podawać numer zamówienia, otrzymany w trakcie dokonywania zakupów. Do całkowitego kosztu zakupów należy doliczyć koszt przesyłki wynoszący 12,99 PLN. Zamówienia wysyłamy tylko za pośrednictwem paczkomatów InPost.

 

 

„4 czerwca 1989 – wybraliśmy wolność!”

Opracowanie w miękkiej oprawie

pod red. dr Sebastiana Adamkiewicza

Data wydania: 2019

Liczba stron: 77

Język: polski

ISBN: 978-83-946618-6-1

Cena: 15 zł

 

4 czerwca 1989 roku – w swoistym plebiscycie jakim były wybory parlamentarne oparte na zasadach wynegocjowanych przy Okrągłym Stole – Polacy opowiedzieli się za wolnością otwarcie kwestionując mandat PZPR do dalszego sprawowania władzy. Wydarzenie zapoczątkowało lawinę przemian ustrojowych nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej będąc pierwszym akordem upadku systemu komunistycznego w tej części świata.

dr Sebastian Adamkiewicz

 

„Śpiewnik pieśni patriotycznych z opracowaniem historycznym”

Opracowanie wraz nutami w miękkiej oprawie

Autor: Kamila Lutek-Urbaniak

Data wydania: 2019

Liczba stron: 142

Język: polski

ISBN: 978-83-955008-3-1

Cena: 15 zł

 

„Śpiewnik opatrzony jest historycznymi komentarzami, co nadaje mu formę książki popularyzującej historię. Pierwszy rozdział, wyróżniający się swą formą na tle pozostałych, w całości poświęcony został Mazurkowi Dąbrowskiego, w nim została zaprezentowana Pieśń Legionów Polskich we Włoszech oraz dziś obowiązująca wersja naszego hymnu państwowego.”

Kamila Lutek-Urbaniak (fragment wstępu)

 

„Wrzesień 1939 roku w polskim filmie fabularnym”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy: Konrad A. Czernielewski, dr Agnieszka Jędrzejewska, Piotr Spólnicki

Data wydania: 2019

Liczba stron: 79

Język: polski

ISBN: 978-83-955008-4-8

Cena: 10 zł

 

„Druga wojna światowa to niezgłębiony temat wykorzystywany przez filmowców. Trafiające na ekrany kin historie opowiadają o szlaku bojowym polskiego żołnierza, konspiracji, życiu codziennym podczas okupacji oraz Zagładzie. Wystawa Wrzesień 1939 roku w polskim filmie fabularnym skupia się na pierwszym okresie wojny. Liczba filmów, których akcja chociaż po części rozgrywa się we wrześniu 1939 roku, przekracza pięćdziesiąt. Jednak najważniejsze wydarzenia zostały przedstawione w następujących obrazach.”

Piotr Spólnicki (fragment)

 

„Warszawa – Paryż. Sprawa polska na konferencji paryskiej w 1919 roku”

Seria „Drogi do wolności”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autor: Agnieszka Pawlak-Damska

Data wydania: 2019

Liczba stron: 80

Język: polski

ISBN: 978-83-955008-2-4

Cena: 15 zł

 

„Pomimo stu dwudziestu trzech lat zaborów Polacy nie ulegli wynarodowieniu. Przez cały XIX wiek żyli oni w nadziei na odmianę losu i odzyskanie niepodległości. Rzesza z nich upatrywała takiej szansy w zrywach narodowowyzwoleńczych. Tak było w trakcie powstania kościuszkowskiego, listopadowego i w końcu styczniowego. Między kolejnymi insurekcjami starano się zachować ducha narodu, pielęgnując jego kulturę, dziedzictwo czy też język. Angażowano się w patriotyczne wychowanie młodego pokolenia Polaków i dbano o jego edukację. Mimo podejmowanych wysiłków, wiele osób zdawało sobie sprawę, że szanse powodzenia planu niepodległościowego były uzależnione nie tylko od postawy Polaków, ale przede wszystkim od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego konfliktu między mocarstwami zaborczymi.”

Agnieszka Pawlak-Damska (fragment wstępu)

 

„Łodzianie dla Niepodległej 1863-1921”

Seria „Drogi do wolności”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autor: dr Agnieszka Jędrzejewska

Data wydania: 2019

Liczba stron: 78

Język: polski

ISBN: 978-83-946618-8-5

Cena: 15 zł

 

„Polacy nigdy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległego bytu. Podejmowali różne działania, które miały ich doprowadzić do celu. Była to praca wielu pokoleń na różnych polach – na rzecz zachowania polskiego języka i kultury, ale równocześnie konspiracja i walka zbrojna, a wszystko to na tle przełomowych wydarzeń, które co jakiś czas stwarzały bardziej lub mniej korzystne warunki do upominania się o własne prawa narodowe. Nie sposób w tym miejscu pominąć ostatniego wielkiego zrywu niepodległościowego w XIX wieku, jakim było powstanie 1863 roku. Jego klęska na wiele lat odsunęła nadzieję na odrodzenie państwa polskiego, ale stała się ważnym doświadczeniem dla wszystkich, dla których sprawa narodowa pozostawała nadal kwestią otwartą.”

dr Agnieszka Jędrzejewska (fragment wstępu)

 

„Kampania 1939 roku: przebieg, kulisy, mity…”

Seria „Drogi do wolności”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autor: Konrad A. Czernielewski

Data wydania: 2019

Liczba stron: 89

Język: polski

ISBN: 978-83-955008-4-8

Cena: 15 zł

 

„W dniu 1 września 1939 roku o godzinie 04.40 od zbombardowania Wielunia rozpoczęła się II wojna światowa, najkrwawszy konflikt zbrojny wszech czasów. Wprawdzie część historyków uznaje, że to jednak atak na Westerplatte o godz. 04.48 był początkiem wojny, inni z kolei podają, iż kampania wojenna rozpoczęła się od próby zdobycia przez Niemców mostu na Wiśle w Tczewie o godz. 04.36.”

Konrad A. Czernielewski (fragment)

 

„W 100-lecie polskiej flagi”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autor: Kamila Lutek-Urbaniak

Data wydania: 2019

Liczba stron: 142

Język: polski, angielski

ISBN: 978-83-946618-7-8

Cena: 5 zł

 

„Niniejszy folder spełnia […] funkcję katalogu do wystawy, w którym zostały zawarte niezbędne treści, prezentujące temat w jasny i przejrzysty sposób.”

Kamila Lutek-Urbaniak (fragment wstępu)

 

„Trwajcie w tym świętym dziedzictwie”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Karol Chylak, Ryszard Iwanicki, Anna Kowalska-Pietrzak, Mieczysław Różalski, Zofia Wilk-Woś

Data wydania: 2016

Liczba stron: 108

Język: polski, angielski

ISBN: 978-83-939202-9-7

Cena: 15 zł

 

Oddajemy w Państwa dłonie publikację towarzyszącą wystawie Trwajcie w tym świętym dziedzictwie… 1050. rocznica Chrztu Polski na ziemiach Archidiecezji Łódzkiej otworzonej w czerwcu 2016 roku w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w ścisłej współpracy z Kurią Metropolitalną Łódzką. Celem wystawy jest przybliżenie jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszej ojczyzny, jakim było przyjęcie chrztu przez pierwszego władcę Polski Mieszka I. Powszechnie przyjęte jest, że fakt ten miał miejsce w kwietniu 966 roku. Przekonanie to wynika stąd, że Mieszko I, podobnie jak inni katechumeni w Kościele średniowiecznym, powinien zostać ochrzczony w Wielką Sobotę, by w najważniejszym święcie w roku liturgicznym czyli w Wielkanoc, już jako chrześcijanin móc w pełni uczestniczyć w Mszy Świętej. W 966 roku Wielka Sobota przypadała 14 kwietnia, więc tę datę umownie uznaje się za datę Chrztu Polski. Należy jednak pamiętać, że chrzest w tym dniu przyjął władca oraz jego najbliższe otoczenie, a proces chrystianizacji państwa trwał nawet kilka wieków.

dr Piotr Machlański (fragment wstępu)

 

„Solidarność Ziemi Łódzkiej”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Sylwia Hadrysiak

Data wydania: 2012

Liczba stron: 60

Język: polski

ISBN: 978-83-60405-17-8

Cena: 2 zł

 

Wystawa „Solidarność Ziemi Łódzkiej 1980-1989″ przedstawia historię ważnego fragmentu w dziejach łódzkiej „Solidarności” – okresu lat osiemdziesiątych minionego stulecia. Chcemy przypomnieć ten czas przede wszystkim uczestnikom wielkiego zrywu„ Solidarności” sprzed trzydziestu lat, którzy kontynuowali przez następne dziesięciolecie walkę o niepodległość Ojczyzny i prawa człowieka. Pragniemy także przybliżyć te wydarzenia pokoleniu młodszemu, któremu nie było dane współuczestniczyć w owym historycznym zrywie Polaków.

Waldemar Krenc (fragment wstępu)

 

„Zatrzymane w kadrze”

Opracowanie w twardej oprawie

Autorzy tekstów: Praca zbiorowa

Data wydania: 2012

Liczba stron: 152

Język: polski

ISBN: 836-907422-41

Cena: 15 zł

 

Album powstał w oparciu o materiały archiwalne dotychczas mało znane szerokiej opinii społecznej. Wynika to z faktu iż znajdują się w zbiorach rożnych instytucji i osób prywatnych. Odnalezienie tych fotografii oraz dotarcie do nich wymagało dużego nakładu pracy i cierpliwości.

Prezentujemy w nim wydarzenia w Łodzi i Regionie Ziemia Łódzka w latach 1980 -1990, a więc okres, w którym Związek od swego powstania najpewniej kroczył drogą od oporu i walki do wzięcia odpowiedzialności za kraj. Jest on próbą stworzenia – z konieczności niepełnej, bo poddanej nieuniknionej selekcji, panoramy zdarzeń i faktów, które przez 25 lat zmieniały oblicze otaczającej nas rzeczywistości. Czy ten zamysł się powiódł osądzą czytelnicy.

.

Od Redakcji

 

„Polacy w walce o Monte Casino”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Rafał Pakuła, Andrzej Rukowiecki

Data wydania: 2014

Liczba stron: 60

Język: polski

ISBN: 978-83-939202-0-4

Cena: 2 zł

 

W dniu 9 września o godz. 3.30. Rozpoczęła się operacja „Avalanche” – desant jednostek amerykańskich 5 Armii dowodzonej przez gen. Marka Clarka – na plażach w Salerno. Do akcji na południe od Salerno przystąpiły 46 Dywizja Piechoty i 56 Londyńska Dywizja Piechoty. W Paestum włączyła się do działań zbrojnych 36 Dywizja Piechoty. Lądowanie piechoty poprzedziła akcja brytyjskich i amerykańskich komandosów. 10 Armia niemiecka dowodzona przez gen. Heinricha von Vietinghoff – Sheel próbowała zepchnąć aliantów do morza. Do akcji skierowano 16 i 26 Dywizję Pancerną. Rozpoczęły się ciężkie walki w rejonie Salerno. Brytyjskim i amerykańskim jednostką Niemcy przeciwstawili część 15 Dywizji Grenadierów Pancernych. Krytycznym momentem była noc z 13 na 14 września, kiedy to oddziały niemieckie uderzyły na 36 amerykańską Dywizję Piechoty. Użycie lotnictwa przyczyniło się do zepchnięcia sił niemieckich w głąb lądu. W dniu 14 września nastąpiło przełamanie niemieckiego oporu. Operacja „Avalanche” zmusiła dowództwo niemieckie do rozpoczęcia odwrotu.

Rafał Pakuła (fragment ksiązki)

 

„Tadeusz Kościuszko – obywatel świata”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: dr Sebastian Adamkiewicz

Data wydania: 2017

Liczba stron: 104

Język: polski, angielski

ISBN: 978-83-946618-3-0

Cena: 10 zł

 

Biografia Kościuszki jest w pewnym sensie esencją romantycznej nieracjonalności. Postrzegając go wyłącznie z perspektywy dowódcy wojskowego zatracamy całą głębię jego bogatej osobowości, chyba dużo istotniejszej dla naszych przodków. Z jednej strony był — tak jak młodopolscy rewolucjoniści —produktem swojej epoki. Pochodził co prawda ze zubożałej rodziny szlacheckiej, ale to właśnie szlachectwo dawało mu szansę kariery. Urodził się w peryferyjnej dla ówczesnego świata Rzeczpospolitej, ale powszechny wówczas kosmopolityzm sprawiał, że domem dla niego był cały cywilizowany świat. Nie byłoby wreszcie Kościuszki gdyby nie grosz sypany hojnie przez Adama Kazimierza Czartoryskiego — przywódcę Familii — który tworząc Szkołę Rycerską myślał o niej nie tylko w kategoriach kuźni młodych polskich elit, ale także własnego potencjalnego zaplecza politycznego.

dr Sebastian Adamkiewicz (fragment wstępu)

 

„Zwycięstwo nad III Rzeszą”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Magda Helman, Andrzej Rukowiecki

Data wydania: 2015

Liczba stron: 96

Język: polski

ISBN: 978-83-939202-4-2

Cena: 5 zł

 

Zwycięstwo nad III Rzeszą było wielkim sukcesem aliantów, w którym swój znaczący udział mieli również Polacy. II wojna światowa to dramatyczne doświadczenie w dziejach Europy, o którym należy pamiętać i traktować je jako przestrogę na przyszłość.

Magda Helman, Andrzej Rukowiecki (fragment wstępu)

 

„Drogi do Niepodległej 1791-1923”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Grażyna Janaszek, Andrzej Kacperski

Data wydania: 2013

Liczba stron: 112

Język: polski

ISBN: 978-83-907422-7-4

 

123 lata braku niepodległości, w czasie których Polska jako niezależny byt państwowy wymazana została z mapy Europy, stanowiły okres niezwykłej i niekiedy jakże dramatycznej aktywności Polaków o charakterze patriotycznym.

Henryk Siemiński (fragment wstępu)

 

„Gross-Rosen”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Andrzej Rukowiecki

Data wydania: 2007

Liczba stron: 62

Język: polski

Cena: 2 zł

 

W sierpniu 1940 r. na Dolnym Śląsku, w pobliżu wsi Gross – Rosen (polska nazwa Rogoźnica) Niemcy utworzyli filię obozu koncentracyjnego Sachsenhausen pod nazwą Arbeitslager Gross – Rosen. Głównym zadaniem obozu była eksploatacja znajdującego się tu kamieniołomu granitu, który został zakupiony w maju 1940r. przez przedsiębiorstwo SS -Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH. Wydobywany kamień przeznaczony był do produkcji kostki granitowej, krawężników i kamienia budowlanego używanego przy wznoszeniu reprezentacyjnych budowli w miastach III Rzeszy. Jako siłę roboczą postanowiono wykorzystać więźniów obozów koncentracyjnych.

Andrzej Rukowiecki (fragment wstępu)

 

„Pomiędzy życiem a śmiercią”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Julian Baranowski, Andrzej Rukowiecki

Data wydania: 2012

Liczba stron: 32

Język: polski, angielski

Cena: 2 zł

 

Liczące 231 tys. osób skupisko Żydów łódzkich w wyniku realizacji hitlerowskiej polityki eksterminacji uległo niemal całkowitej zagładzie. Już od pierwszych dni niemieckiej okupacji Łodzi, ludność żydowska poddana została w przyspieszonym tempie wszystkim tym szykanom i prześladowaniom, które naziści w ciągu sześciu lat swoich dotychczasowych rządów zastosowali wobec Żydów niemieckich, austriackich i czeskich. Na terenach okupowanej Polski były one spotęgowane rozbestwieniem i narosłą butą okupanta w wyniku odniesionego zwycięstwa.

Julian Baranowski, Andrzej Rukowiecki (fragment wstępu)

 

„Pomocnicza Służba Kobiet”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Magdalena Helman

Data wydania: 2012

Liczba stron: 40

Język: polski

 

Cena: 2 zł

 

Pomocnicza Służba Kobiet wyrosła z tradycji walki niepodległościowej i zapisała kolejną kartę historii dotyczącą udziału kobiet w walce o niepodległą i wolną ojczyznę.

Magdalena Helman (fragment wstępu)

 

„Tam nasz początek”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Autorzy tekstów: Marek Czekalski

Data wydania: 2009

Liczba stron: 24

Język: polski

Cena: 5 zł

 

Wydarzenia poprzedzające Okrągły Stół i wybory czerwcowe zaczęły się od trzech polskich cudów: wyboru Jana Pawła IL i jego wizyty w Polsce w czerwcu 1979r. ; strajku sierpniowego, Lecha Wałęsy i „Solidarności”; wreszcie – Nagrody Nobla dla Czesława Miłosza. Przez lata powtarzaliśmy sobie, że nie wystarczy czekać na cud- dla cudu trzeba pracować. W 1980r. Polacy ujrzeli rezultaty swojej pracy. Polska samoograniczająca się rewolucja nie sięgała po władzę w państwie, była otwarta na szukanie rozwiązań kompromisowych. Natomiast władza komunistyczna – pozostająca skądinąd pod stałą, brutalna presją Moskwy- nie umiał zaproponować żadnego sensownego modelu koegzystencji. Słabła z dnia na dzień. Aby obronić siebie sięgnęła po ostatni argument. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. ogłoszono stan wojenny. Przywódcy związku zostali uwięzieni, „Solidarność” – zdelegalizowana i zepchnięta do podziemia. Mimo to przetrwała długie siedem lat. Przetrwała represje, dramatyczne kapitulacje działaczy, liczne wyjazdy na emigracje. Przetrwała dzięki postawie swych przywódców, zwłaszcza Lecha Wałęsy, dzięki postawie przywódców podziemia, zwłaszcza Zbigniewa Bujaka, dzięki twardej odmowie kapitulacji ze strony uwięzionych – Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Bronisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego, Adama Michnika, dzięki postawie papieża Jana Pawła II i odważnym księżom katolickim, dzięki wsparciu międzynarodowej opinii publicznej, dzięki setkom tysięcy ludzi, którzy nie chcieli wyrzec się marzenia o wolnej Polsce.

Marek Czekalski (fragment wstępu)

 

„60-lecie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi””

Księga pamiątkowa w twardej oprawie

Opracowanie zbiorcze pod red. dr Sylwii Wielichowskiej

Data wydania: 2019

Liczba stron: 252

Język: polski

ISBN: 978-83-955008-1-7

Cena: 30 zł

 

„Księga pamiątkowa, którą oddajemy w Państwa ręce ma na celu przybliżenie historii Muzeum i przedstawienie ludzi, którzy je tworzyli w różnych okresach, a przewinęło się przez te sześćdziesiąt lat ponad 400 osób. Teksty przygotowane przez pracowników i sympatyków Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi to różne formy wypowiedzi – wywiady, rysy historyczne poszczególnych oddziałów, wspomnienia starszych pracowników Muzeum, opis zbiorów, opis współpracy z oddziałem łódzkim Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”, indeks nazwisk pracowników Muzeum w latach 1959-2019 r.”

Jacek Wawrzynkiewicz (fragment wstępu)

 

„Kolorowanka”

Opracowanie w miękkiej oprawie

Ilustracje: Edyta Łaszkiewicz

Data wydania: 2019

Liczba stron: 16

Cena: 5 zł

 

Kolorowanka dla dzieci zawierająca szesnaście wykonanych piórkiem ilustracji, spełniająca funkcję nie tylko jako miłe oraz kreatywne spędzenie czasu, ale również edukacyjne. Inspirowane tematyką niepodległościową obrazki przedstawiają oraz uczą, jakie zastosowanie mają: godło, flaga państwowa, herb, kokardy narodowe, sztandar wojskowy i chorągwie w artystycznej oprawie.

Edyta Łaszkiewicz

 

„Danzigerstrasse 13” – wspomnienia z czasów wojny (1939-1945)

Książka wraz z słuchowiskiem i reportażem w twardej oprawie

Autor: Barbara Cygańska-Wiland, Opracowanie: dr Sylwia Wielichowska

Data wydania: 2019

Liczba stron: 142

Język: polski

ISBN: 978-83-955008-5-5

Cena: NIE NA SPRZEDAŻ

 

Wspomnienia Barbary Cygańskiej-Wiland to wstrząsająca opowieść o młodej dziewczynie, którą wichry historii wrzuciły do piekła II wojny światowej. Jej relacja z pobytu w żeńskim areszcie śledczym w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13 przynosi nas do mikroświata kobiecego doświadczenia wojny pełnego nie tylko łez, strachu, bólu, ale i nadziei, małych radości i budowania wspólnoty. Wspomnienia z czasów wojny… są zatem niezwykłą podróżą w głąb kobiecej duszy postawionej w sytuacji ekstremalnej. Jednocześnie odwołują się do ważnego, choć nieco zapomnianego epizodu z historii miasta Łodzi.

dr Sebastian Adamkiewicz

 

„Katastrofa łódzka”

Książka wraz z słuchowiskiem w twardej oprawie

Autor: dr Sebastian Adamkiewicz

Data wydania: 2018

Liczba stron: 59

Język: polski

Cena: NIE NA SPRZEDAŻ

 

„W nocy z 21 na 22 lutego 1900 roku w Łodzi, w mieszkaniu przy ulicy Wschodniej 19, aresztowano Józefa Piłsudskiego i jego żonę Marię Piłsudską z domu Koplewską. Zatrzymanym postawiono zarzut druku nielegalnego wydawnictwa rewolucyjnego „Robotnik”. Małżeństwo przewieziono do aresztu przy ulicy Długiej (dziś Gdańskiej) gdzie spędzili dwa miesiące…”

dr Sebastian Adamkiewicz (fragment wstępu)