Drogi do Niepodległej 1791-1923

Przewodnik po wystawie „Drogi do Niepodległej 1791-1923” zawiera najważniejsze informacje, dotyczące wystawy oraz eksponatów, które się na niej znajdują.

Oprócz opisów, w przewodniku znajdują się zdjęcia eksponatów oraz artykuły, dotyczące wydarzeń z historii Polski z lat 1791-1923, które mają odzwierciedlenie na wystawie. Przewodnik zawiera również szczegółowe kalendarium.

 

I skrzypce przestały grać… Obóz cygański 1941-1942

Wydawnictwo „I skrzypce przestały grać” to trzyjęzyczna, polsko-angielsko-niemiecka publikacja, zawierająca teksty i zdjęcia związane z obozem cygańskim (Zigeunerlager), funkcjonującym w okresie od 5 listopada 1941 r. do 12 stycznia 1942 r. na terenie getta łódzkiego; do tego w folderze znajdują się informacje dyskryminacji ludności cygańskiej na terenie III Rzeszy.

Litzmannstadt Getto 1940-1944

Litzmannstadt Getto było najdłużej funkcjonującym gettem na ziemiach włączonych do Rzeszy. Przeszło przez nie ponad 200 tys. Żydów z Polski, Niemiec, Austrii, Luksemburga, Czechosłowacji. W sierpniu 2014 trwały uroczystości 70. rocznicy likwidacji getta. Muzeum Tradycji Niepodległościowych, wpisując się w ogólnokrajowe obchody przygotowało wystawę „Litzmannstadt Getto 1940-1944”. Towarzyszył jej folder pod tym samym tytułem.
Stanowi on kompendium wiedzy na przedstawiony w tytule temat. W pierwszej części zaznaczony został wielonarodowościowy charakter Łodzi oraz wpływu ludności żydowskiej na jej rozwój. W dalszej część omawia się najważniejsze w istnieniu getta zagadnienia i wydarzenia. Dokumenty, biogramy oraz wspomnienia zostały wzbogacone o archiwalne fotografie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

Martyrologium Łódzkie. Przewodnik po Radogoszczu i Miejscach Pamięci Narodowej

Publikacja „Martyrologium Łódzkie. Przewodnik po Radogoszczu i Miejscach Pamięci Narodowej” przybliża Czytelnikom dzieje Rozszerzonego Więzienia Politycznego na Radogoszczu, działającego w latach 1939-1945.
W wydawnictwie opisany jest teren Mauzeoleum, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Radogoszcz. Przedstawione są, znajdujące się w pobliżu Mauzeoleum, inne obiekty martyrologii, w tym m.in. cmentarz rzymsko-katolicki p.w. św. Rocha. W publikacji znajduje się przewodnik po wystawie stałej Oddziału Radogoszcz „Łódź i Ziemia Łódzka w okresie wojny i okupacji 1939-1945” oraz kronik okupowanej Łodzi w latach II wojny światowej. Oprócz tego opisane są miejsca pamięci narodowej, znajdujące się w Łodzi, m.in. mogiły pomordowanych Polaków przez reżim hitlerowski, pomniki pamięci, tablice pamięci, gmachy, w których w latach wojny działały niemieckie władze okupacyjne.

Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi udostępnia mieszkańcom miasta wystawę stałą, której celem jest całościowe pokazanie historii więzienia przy Długiej (Gdańskiej). Należy nadmienić, że przez wiele dziesięcioleci ukrywano fakt, iż od 1945 r. , w okresie represji stalinowskich, więziono tu uczestniczki konspiracji niepodległościowej oraz kobiety protestujące przeciwko poczynaniom „ludowej” władzy. Przemiany demokratyczne w Polsce po 1989 r. pozwoliły podjąć starania o zaprezentowanie zwiedzającym, pozostającą „białą plamą”, przemilczaną historię więzienia z lat 1945-1953. Dzięki archiwalnym kwerendom źródłowym oraz pomocy rodzin represjonowanych udało się ujawnić i pozyskać unikalny materiał wystawienniczy, szerzej opisany i ciekawie zaprezentowany właśnie w tym wydawnictwie.