Było takie miejsce w Łodzi… Historia więzienia przy ul. Gdańskiej w Łodzi (1885-1953)

Celem wystawy jest przypomnienie, utrwalenie pamięci o więzieniu przy ul. Gdańskiej, umieszczenie go na historycznej mapie Łodzi oraz w świadomości mieszkańców miasta i regionu. Nie da się bowiem ukryć, że dzisiaj pytanie o historię więzienia przy ul. Gdańskiej, u większości, pozostaje bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Nie jest w stanie wzbudzić żadnych skojarzeń, przywołać jakichkolwiek dat czy postaci. Prezentowana wystawa ma zatem za zadanie zmianę tego stanu rzeczy, czemu m.in. sprzyjać ma założenie, według którego oprócz warstwy faktograficznej równie istotną rolę spełnia ta emocjonalna, która pozwala zrozumieć zwiedzającym znaczenie tego miejsca dla historii miasta i jego tożsamości.


Wystawa została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach realizacji projektu z programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”, pt. „Upamiętnienie łódzkiego więzienia przy ul. Gdańskiej 13” oraz ze środków finansowych Urzędu Miasta Łodzi.


TWÓRCY WYSTAWY:
Dyrektor Muzeum: Jacek Wawrzynkiewicz
Koordynacja i wsparcie merytoryczne:
dr Sebastian Adamkiewicz
dr Sylwia Wielichowska
Teksty i dobór ikonografii:
Agnieszka Pawlak-Damska
Wojciech Wendland
Oprawa graficzna:
Edyta Łaszkiewicz
Promocja:
Artur Kamiński