Mali tułacze z Litzmannstadt. Dzieci wysiedlane przez Centralę Przesiedleńczą w Łodzi w latach 1939-1944

Mali tułacze z Litzmannstadt. Dzieci wysiedlane przez Centralę Przesiedleńczą w Łodzi w latach 1939-1944

Wystawa przedstawia losy najmłodszych wysiedleńców z łódzkich obozów Centrali Przesiedleńczej – dziecięcych ofiar niemieckiego planu demograficznej przebudowy Europy.


AUTORZY WYSTAWY:

Produkcja: Jacek Wawrzynkiewicz

Scenariusz wystawy, opracowanie treści: dr Katarzyna Czekaj-Kotynia, dr Ludwika Majewska

Przygotowanie obiektów: Dział Zbiorów MTN

Projekt graficzny: Edyta Łaszkiewicz

Promocja: Artur Kamiński

Druk i montaż wystawy: Omega System

Obsługa techniczna: Tomasz Karkowski, Marcin Kłos


Wystawa zrealizowana w ramach projektu pn. „Obóz przesiedleńczy na Radogoszczu jako przyczynek do badań i popularyzacji wiedzy o wysiedleniach z Łodzi i Kraju Warty” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2023” oraz ze środków dotacji celowej Urzędu Miasta Łodzi.