Filary Wolności

Filary Wolności

Ponad wiek minął od kiedy Polska po latach niewoli powróciła na mapy świata. Niepodległa była marzeniem wielu pokoleń. Wykuwała się przy dźwiękach oręża i w bólach mozolnej pracy nad kształtowaniem polskiej tożsamości i wzbudzaniem potrzeb walki o wolną i suwerenną rzeczpospolitą. Odrodzona nie była dziełem jednej osoby. Niepodległość budowało wielu, choć na kartach historii zapisali się nieliczni.


TWÓRCY WYSTAWY:

Dyrektor Muzeum: Jacek Wawrzynkiewicz

Autorzy wystawy:

dr Sylwia Wielichowska

dr Sebastian Adamkiewicz

Opracowanie graficzne:

Edyta Łaszkiewicz

Prezentowana ikonografia pochodzi z:

Narodowego Archiwum Cyfrowego

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej

Dziesięć lat odrodzonej Polski niepodległej w życiu powiatu Łódzkiego 1918-1928

Muzeum Narodowego w Warszawie

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi