Makieta Litzmannstadt Getto

Głównym elementem ekspozycji prezentowanej w budynku Stacji Radegast jest makieta, wiernie odtwarzająca  historyczny wygląd getta łódzkiego. Obejmuje ona obszar ówcześnie funkcjonującego getta w Łodzi (Litzmannstadt) w granicach z maja 1942 r. Model powstał w oparciu o archiwalne projekty i plany budowlane, zachowane fotografie budynków i zdjęcia lotnicze oraz współczesną dokumentację fotograficzną.

Ekspozycja stanowi element projektu Makieta Litzmannstadt Getto prowadzonego od 2015 r., którego celem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz nowych form przekazu na rzecz edukacji o Zagładzie.

Dzięki kwerendom powstała fotograficzna baza źródłowa, w której zebrano dużą kolekcję fotografii wykonanych w łódzkim getcie. Zgromadzono mapy obszaru getta oraz plany architektoniczne poszczególnych budynków (łącznie przeszło 2500). Obok fotografii archiwalnych wykonano setki zdjęć współczesnych (łącznie przeszło 6000). Pozwoliło to na dokładne odwzorowanie struktury architektonicznej dawnej dzielnicy zamkniętej, umożliwiając powstanie fizycznego modelu getta. Makieta wykonywana w skali 1:400, o docelowych wymiarach 10 x 4 m., będzie największym tego typu obiektem ekspozycyjnym w kraju.

Projektowi towarzyszy strona internetowa (www.radegast.pl), dostępna w czterech językach (przygotowana również w formie mobilnej na telefon), umożliwiająca zapoznanie się z historią getta oraz jego topografią, również odbiorcom zainteresowanym tą tematyką na całym świecie. Na stronie umieszczone zostały materiały edukacyjne, fotografie i źródła w formie ścieżek edukacyjnych, które umożliwiają samodzielne poszerzanie wiedzy o historii getta.

Obecnie Muzeum przygotowuje się do ostatniego etapu prac polegającego na jej „ożywieniu” poprzez wprowadzenie multimediów w postaci obrazu oraz oświetlenia, a specjalny pulpit umożliwi samodzielne sterowanie i wybór udostępnianych treści. Wykonany w ramach projektu system służący projekcji edukacyjnej na makiecie obejmie 15-minutową ścieżkę edukacyjną prezentującą historie getta. Panel multimedialny umożliwi również podgląd całości makiety w formacie 3D, dzięki wykonanym zdjęciom makiety fizycznej w trójwymiarowej technologii. Zwiedzający, „niejako” będzie przemieszczał się ulicami getta, poznając historię poszczególnych miejsc. Prowadzona w ten sposób narracja ma przybliżyć historię Zagłady w unikatowy, lecz zarazem przystępny dla współczesnego odbiorcy sposób, co przełoży się wprost na bardziej osobiste spotkanie z prezentowaną historią.

Dotychczas projekt realizowany był w ramach trzyletniego programu grantowego „Raise awareness and promote research into the causes of Holocaust” prowadzonego przez International Holocaust Remembrance Alliance, budżetu własnego Muzeum oraz przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Łodzi.