Zapomniany Bohater. Piotr Wysocki

Postać Piotra Wysockiego kojarzona jest najczęściej tylko z Nocą Listopadową i niesłusznie umniejsza się rolę, jaka odegrał w dalszym ciągu wydarzeń, mówiąc iż błysnął wielkością 29 listopada 1830 roku, wywołując powstanie, a potem już niczego więcej nie dokonał. Trudno o bardziej krzywdzącą opinię – udowodnił to całym swoim życiem. Postać przywódcy Sprzysiężonych, ukazana na tle tej niezwykle barwnej epoki i ludzi, którzy ją tworzyli, przeżywając niejednokrotnie dylematy moralne, z którymi i nam być może przyjdzie się kiedyś zmierzyć. Wystawa ukazuje obraz i tło tego okresu naszej historii w jak najszerszym spektrum – od Księstwa Warszawskiego po Królestwo Polskie i Wielką Emigrację. Wystawa jest dwujęzyczna – plansze, podpisy pod eksponaty, lektor w wersji polskiej i angielskiej. Ne ekspozycji pokazujemy obrazy – min. Piotra Michałowskiego, Jacka Malczewskiego, Wojciecha Kossaka, litografie z epoki, broń, umundurowanie.

Leave a Reply